วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

กฐินธรรมชัย...
สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


    การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ใคร ๆ ทั้งหลายล้วนยกย่องว่ามีอานิสงส์มาก เป็นพุทธานุญาตที่ทั้งผู้ถวาย คือ ทายกทายิกา ต่างได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย แม้ทางฝ่ายผู้รับ คือพระภิกษุสงฆ์ ก็ได้รับอานิสงส์จากการทอดกฐินด้วยเช่นกัน

    ในวันทอดกฐินธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีบุญถึง ๒ บิ๊กบุญ คือ บุญกฐินธรรมชัยครั้งประวัติศาสตร์และบุญหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ที่ ๘ ซึ่งถือเป็นสองบิ๊กบุญที่มีสามปลื้มประทับใจ นั่นคือ ปลื้มก่อนทำ ปลื้มขณะทำ และปลื้มหลังจากได้ทำไปแล้ว
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


ปลื้มตลอดไป...บุญทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง

        การทอดกฐินธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายปีนี้ แม้กิจกรรม พิธีกรรม ตลอดจนจำนวนมหาชนที่ไปร่วมพิธีมีมากมายเป็นปกติเช่นทุกปี แต่สิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาต่างจากปีที่ผ่าน ๆ มา ก็คือมีพระภิกษุและสาธุชนจากนานาชาติเดินทางมาร่วมงานมากเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บัดนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปยังนานาชาติมากขึ้น และค่อย ๆ แผ่ไปครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


เริ่มรุ่งอรุณ...บุญสว่างไสว

       เช้ามืดของวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายนบริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์นับพันรูป ซึ่งถือเป็นการรับอรุณของวันใหม่ด้วยการถวายทานสืบสานอายุพระพุทธศาสนา
        เช้านี้ หลายครอบครัวต่างพาลูกหลานและหมู่คณะไปร่วมกันตักบาตรด้วยความเบิกบานใจ ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเช้านี้ คือ กัลยาณมิตรปราณี-ทวี โรจนสินวิไล หลังจากนั้น ในช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา และเมื่อถึงเวลาใกล้เพล มีพิธีกล่าวคำถวายทองคำ เพื่อนำไปหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๘โดยมีกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน และกัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นผู้นำกล่าวถวายด้วยความปลื้มปีติในบุญ จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยผู้แทนนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ และกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร

 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


ขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน ยิ่งใหญ่...ปลื้มใจตลอดกาล

      พิธีในภาคบ่าย เป็นการอัญเชิญผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรสุรีย์-วิชัย เจียมพิทยานุวัฒน์และกัลยาณมิตรสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้แทนประธานใหญ่กฐินธรรมชัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เดินประคองผ้าไตรก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสงบ สำรวม สง่างาม พร้อม ๆ กับคณะมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


      สิ่งที่พิเศษสุดและถือเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของลูกพระธัมฯ และสาธุชนก็คือการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งปลีกวิเวกไปตลอดพรรษาได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินและพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี และเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านโดยทั่วหน้ากัน
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่ องค์ที่ ๘

      เวลา ๑๘.๐๐ น. มีพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๘ ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ ท่ามกลางมหาชนและศิษยานุศิษย์จำนวนมาก

      รูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์นี้ ในอนาคตจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่จะสร้างขึ้นบริเวณคลองลัดบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


       ขอผลานิสงส์ในการหล่อรูปเหมือนทองคำองค์นี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านได้สร้างบารมีติดตาม ตามติด พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
 

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม

กฐินธรรมชัย... สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม


ขออนุโมทนา สองบิ๊กบุญ สามปลื้มประทับใจ

       การทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๘ สำเร็จลงด้วยความปลื้มปีติและประทับใจ ปลื้มทั้งก่อนทำ ขณะที่ทำ และหลังจากทำไปแล้ว... ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้มีบุญทุกท่าน

      นับจากนี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสานต่อความสำเร็จของเส้นทางพระผู้ปราบมาร โดยในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีพิธีตอกเสาเข็มสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บริเวณคลองลัดบางนางแท่น อ.สามพรานจ.นครปฐม สำหรับเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่ องค์ที่ ๘ ที่เราร่วมกันหล่อขึ้นในวันนี้ และที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ เมื่ออนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการอัญเชิญหัวเรือและท้ายเรือของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่พวกเราเคยปิดทองมาไว้ที่มหาวิหารนี้ด้วย

      จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านไปเอาบุญกับหลวงปู่ และเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ สถานที่ที่ท่านตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล