วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ
 

ธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  จังหวัดกำแพงเพชร
     เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พระธรรม-ทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป 
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จังหวัดกำแพงเพชร กว่า ๗๐ รูป จากศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ศูนย์อบรมวัดเทพนิมิตรมงคล ศูนย์อบรมเพชรโพธิ์ทอง ศูนย์อบรมตะวันธรรม และศูนย์อบรมวัดพัฒนราษฎร์บำรุง เดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ วัดพระบรมธาตุ อำเภอเมือง โดยมีพระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ

 

พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
    เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดพระธรรมกายจัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โดยมีพระศรีพัชโรดม รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อพระมหาเถระจำนวน ๖๗ รูป และพระเถระจำนวน ๖๓ รูป ที่อยู่เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลา ๒๐ พรรษา และ ๑๐ พรรษา พิธีในครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณรและสาธุชนผู้มีบุญไปร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีเจ้าภาพไปออกร้านปานะหลายสิบร้าน

 

กฐินสัมฤทธิ์โรงเรียนโสตศึกษา  จังหวัดอุดรธานี
    เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดป่าสามัคคีโนนกุด อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เป็นครั้งแรกร่วมกับชุมชน ในการทอดกฐินครั้งนี้ เด็กนักเรียนเตรียมงานกันเองและช่วยกันบอกบุญ ในวันงาน นักเรียนที่เป็นประธานกฐินสามารถนำกล่าวคำถวายกฐินได้โดยไม่ต้องดูบท ทั้ง ๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง 

 

ปฐมกฐินอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี จังหวัดสุพรรณบุรี
    เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พิธีทอดกฐินจัดขึ้นในภาคบ่าย เริ่มพิธีด้วยการอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี หลังจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมจนจิตใจผ่องใส แล้วจึงกล่าวคำถวายผ้ากฐินและถวายผ้ากฐินแด่ประธานสงฆ์ การทอดกฐิน ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีในครั้งนี้ถือเป็นปฐมกฐิน ซึ่งมีสาธุชนเดินทางไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

 

พิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรุงเทพมหานคร
    เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ วัดไตรมิตรวิทยารามและผู้นำบุญเขตเยาวราช น้อมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๓ ปี แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราวรวิหาร ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คือ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺนนฺโท และพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ถวายธูปเทียนแพและถวายไทยธรรม และคณะกัลยาณมิตรเป็นผู้แทนถวายกระเช้าผลไม้ของพระเทพญาณมหามุนี

 

สัมมนาบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการเตรียมงานบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธ-ศาสนาทั่วไทยจัดสัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยแก่คณะสงฆ์ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ณ หอประชุมเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีเมตตากล่าวให้โอวาทใจความว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นไปเพื่อส่วนรวมและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ท่านขอสนับสนุนโครงการนี้ตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล