วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากลโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ๑๐,๐๐๐ รูป/คน ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตโดยพร้อมเพรียงกัน


พิธีปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทำบุญครบ ๒๗ ปี สถาปนาศูนย์รวมพระพุทธศาสนาแห่งโลกบนพื้นที่ ๒,๐๐๐ ไร่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องแก้วสารพัดนึกโดยมีพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต


ค่ายอบรม UG5 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
     เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับทีมงานสภานักเรียน โรงเรียนบางลี่วิทยา ชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จัดค่ายอบรมความดีสากลแก่เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนบางลี่วิทยากว่า ๔๐๐ คนเพื่อพัฒนาตนเองและโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพคู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโรเป็นประธานสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส


ชาวเวียดนามปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ กองปฏิบัติธรรมนานาชาติ หรือ The Middle Way Meditation Retreat จัดโครงการปฏิบัติธรรม ๑ วัน ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ ๒๕ สำหรับนักธุรกิจชาวเวียดนาม จำนวน ๓๓ คน โดยมีพระไชยนนท์ กิจฺจานนฺโท แนะนำพื้นฐานในการนั่งสมาธิเพื่อจะได้นำกลับไปฝึกด้วยตนเอง ในโอกาสนี้นักธุรกิจทั้ง ๓๓ คน ยังได้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดพระธรรมกาย โดยพระอาจารย์และทีมงานให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


ศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่นทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด จังหวัดขอนแก่น
     เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่นจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด ประจำเดือนมิถุนายน โดยได้รับความเมตตาจากพระราชประสิทธิคุณ วัดเทพปูรณาราม รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และคณะสงฆ์ ๙ วัด จากอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปเป็นเนื้อนาบุญ พิธีกรรมเริ่มด้วยการอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วปฏิบัติธรรมจากนั้นประธานผ้าป่าน้อมนำผ้าไตรถวายแด่ประธานสงฆ์ เสร็จแล้วร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

 

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒๑ จังหวัดสงขลา
    เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๘๖ ปีที่ ๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๕ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร