วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ ๑๖

ทบทวนความปลื้ม
เรื่อง : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์

อุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ ๑๖

       สักวาว่าไว้ให้ปลาบปลื้ม

มิรู้ลืมปลื้มใจอย่างใหลหลง

ประทักษิณเวียนไว้ใจจำนง

มุ่งประสงค์ตรงสู่ดุสิตบุรี

สามเณร DCI รุ่นสิบหก

จะยอยกพระศาสน์เลิศประเสริฐศรี

เป็นองค์แห่งศาสนธรรมล้ำรุจี

ปวงข้านี้ขอถวายไตรแห่งธรรม์

 


       อุปสมบทยอยศในพระศาสน์

ล้ำวิลาสเลอไกลในสวรรค์

เป็นส่วนในไตรรัตน์ประกาศพลัน

ปวงข้านั้นคือบุตรพระศาสดา

ณ แห่งนี้โบสถ์ไตรปิฎกงาม

วิสุงคามเทพปกปักอารักขา

สาธุชนปลื้มใจในอุรา

โมทนาด้วยศรัทธาล้นทรวงเอย


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล