วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ โดยคุณองอาจ ธรรมนิทา

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี “มอบทาน มอบธรรม” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประสานความร่วมมือรวมธารน้ำใจ

    จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์และประชาชนอย่างหนักนั้น เป็นเหตุให้เกิดการรวมธารน้ำใจของจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการประสานงานของชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ศูนย์การค้าตลาดรังสิต, ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.ปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรร อ.คลองหลวง, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล พร้อมใจขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

จัดตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป “รวมธารน้ำใจ”

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป รวมธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชนร่วมส่งธารน้ำใจเป็นจำนวนมาก

 

จัดตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป “มอบทาน มอบธรรม”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป “มอบทาน มอบธรรม” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมงานหลายหมื่นรูป/คน ซึ่งอาหารที่ได้รับบิณฑบาตทั้งหมด คณะสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบให้รวบรวมเป็นถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมด

 

รวบรวมอาหารตักบาตรจัดทำเป็น “ถุงยังชีพ”

       หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร มูลนิธิธรรมกายในฐานะองค์กรภาคีฯ ดำเนินงาน ได้รับหน้าที่ในการดำเนินการบรรจุข้าวสาร อาหาร ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น รวบรวมเป็นถุงยังชีพ เพื่อรวมธารน้ำใจเตรียมส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยความเรียบร้อย

 

ปล่อยคาราวานขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ

       เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกันปล่อยคาราวานขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ จากวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มุ่งสู่ จ.อุบลราชธานี

 

ลงพื้นที่มอบถวายปัจจัยช่วยเหลือพระสงฆ์และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

        เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินงาน ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี “มอบทาน มอบธรรม” เพื่อมอบปัจจัยและถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบปัจจัยที่เกิดจากการรวมแรงใจจากคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานีและประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล จำนวน ๕๔๖,๕๐๐ บาท มอบถวายแด่พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค ๑๐ และมอบถวายธารน้ำใจผ่านถุงยังชีพถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านศูนย์รับบริจาค ณ วัดมณีวนาราม โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบถวาย จากนั้น คณะฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ ชุมชนบ้านกุดชุมและชุมชนบ้านหนองกินเพล ซึ่งหลังจากนี้ วัดป่าอุบลแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จะได้เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบถุงยังชีพส่วนที่เหลือตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมมอบถวายโดยเร่งด่วนต่อไป

     จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน “มอบทาน มอบธรรม” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ทุกท่าน แม้ธารน้ำจะสร้างความเดือดร้อนอย่างมากมาย แต่สิ่งที่ช่วยบรรเทาคือธารน้ำใจที่ชาวไทยมีให้แก่กันและกันเสมอตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร