วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารนํ้าใจหลั่งไหล ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวเมียนมา

การแบ่งปันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่
เรื่อง : ปาริชาติ การเกด

ธารนํ้าใจหลั่งไหล
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยชาวเมียนมา

     เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และเขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาได้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ทำให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


   คณะตัวแทนวัดพระธรรมกายจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ภาวนาแก้วจี เมียวดี ประเทศเมียนมานำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     ถึงแม้ว่าขณะนี้นํ้าลดระดับลงแล้ว แต่ทางสัญจรในหลาย ๆ แห่งยังคงมีนํ้าท่วมขัง ไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ จึงต้องขนย้ายถุงยังชีพบรรทุกลงเรือ เพื่อลำเลียงไปมอบแก่ผู้ประสบภัย


     ในการมอบถุงยังชีพกว่า ๑,๐๐๐ ชุดนั้น ได้มอบแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านเยบูตายะกง และหมู่บ้านเยบูก้อสับ อ.ใจมะยอ จ.เมาะลำไย รัฐมอญ โดยมีชาวบ้านเดินทางมาต้อนรับทีมงานกันอย่างเนืองแน่น ทำให้บรรยากาศของความทุกข์ใจถูกแทนที่ด้วยความสุข


    ชาวบ้านที่มารับมอบถุงยังชีพต่างบอกว่าปลื้มใจมากที่มีผู้เข้ามาช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ พวกเขารู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย และทีมงานจากศูนย์ภาวนาแก้วจี เมียวดี เป็นอย่างมาก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร