วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันเด็ก’63 @ วัดพระธรรมกาย “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

งานวันเด็ก
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา

 

วันเด็ก’63 @ วัดพระธรรมกาย
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

                 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ กว่า ๓๐ องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ โดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ณ อาคารโถงช้างเอราวัณ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกายเข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน

 

     สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ สนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ว่า “ความรู้​และคุณ​ธรรม​เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญ​ทุกอย่าง...” คณะกรรมการจัดงานจึงสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบสนุก น่าสนใจ ได้ธรรมะ โดยสร้างกระบวนการการศึกษาอบรมและสอดแทรกความรู้ทางด้านศีลธรรมลงสู่กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา “โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา ตอน ผอ อี ผี” เพื่อปลูกฝังนิสัยละชั่ว ทำดี และหมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก กิจกรรม “Save the World รวมพลเด็กรักษ์โลก” ปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ภายในงานมีการสอนวิธีคัดแยกขยะและเศษอาหารก่อนทิ้ง โดยมีอาสาสมัครพี่เลี้ยงให้ความรู้, กิจกรรม “ไหว้พระ รับพร มอบทาน มอบธรรม” ปลูกฝังนิสัยความเคารพและสร้างความใกล้ชิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา, กิจกรรม “ชุมชนคนใจดี” เล่นเกมประเทืองปัญญา โดยองค์กรภาคีเครือข่ายฯ อาทิ องค์การพุทธโลก สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นต้น 

 

               นอกจากนี้ ยังมีบริการตัดผมฟรีโดยทีมงาน MAX U-TURN, การจัดแสดงรถฮาร์เลย์ โดยสมาคมนักข่าวปทุมธานี การจัดแสดงสวนดอกไม้มงคลเพื่อบูชาพระรัตนตรัย “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” อีกทั้งเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกยังได้ร่วมกันออกร้านบริการอาหาร เครื่องดื่ม และขนม จำนวนกว่า ๑๒๐ ร้าน และมีการมอบของขวัญสุดพิเศษกว่า ๕๐,๐๐๐ ชิ้น อีกด้วย

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล