วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เผยความลับการสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

สัมภาษณ์พิเศษ
เรื่อง : รัดเกล้า

 

เผยความลับการสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

640408_09.jpg

คุณเป็นผู้มีบุญมากนะ
ที่กําลังอ่านคอลัมน์นี้
เพราะน้อยคนนักที่จะได้รู้เรื่องนี้ !!!


640408_10.jpg

     การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน นิยมสร้างด้วยอิฐ ศิลา ศิลาแลง โลหะ แต่ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีการก่อสร้างรุดหน้าไปมาก จึงเกิดนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ ๆ ขึ้น เช่น การใช้พรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete) การใช้คอนกรีตเสริมใยแก้ว (Glassfibre Reinforced Concrete หรือ GRC) ฯลฯ

        และแน่นอน ! เพื่อความคงทนถาวร สวยสง่า เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด และเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ได้รูปทรงที่สวยงามที่สุดในการสร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยากรู้ไหมว่า..ทางทีมงานก่อสร้างเจดีย์ของวัดพระธรรมกายเขามีวิธีสร้างเจดีย์นี้อย่างไร ? กระบวนการ
สร้างเจดีย์นี้แตกต่างจากการสร้างเจดีย์อื่น ๆ ไหม ? ซึ่งวันนี้ทางทีมงาน “วารสารอยู่ในบุญ” ขออาสามาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นกรณีพิเศษกับวิศวกรที่เป็นตัวแทนทีมงานก่อสร้างเจดีย์ท่านหนึ่ง คือ คุณสุเมธัส ธรรมภูษิต


640408_11.jpg

• เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์เป็นเจดีย์ที่มีความพิเศษอย่างไรคะ ?

      เจดีย์นี้ถือเป็นเจดีย์ถาวรทรงดอกบัวแห่งแรกของวัดพระธรรมกายที่สร้างขึ้นกลางน้ำ ซึ่งการสร้างกลางน้ำนี้เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งที่ทีมงานจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมาใช้ในการก่อสร้างองค์เจดีย์แห่งนี้ให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด

640408_12.jpg

        ที่สําคัญการตอกเสาเข็มเพื่อรองรับองค์เจดีย์และสะพานที่เชื่อมไปถึงเจดีย์ เราตอกถึง ๑๑๕ ต้น และตอกลึกลงไป ๒๐ เมตรจนปลายเสาเข็มไปยันพื้นชั้นทราย เพื่อให้องค์เจดีย์ไม่ทรุดตัวและคงทนถาวรอยู่นานมากที่สุด

 

640408_13.jpg

• ใช้วัสดุและเทคนิคอะไรเป็นพิเศษในการสร้างเจดีย์บ้างหรือเปล่าคะ ?

         การสร้างเจดีย์นี้ เราต้องทําโครงสร้างหลัก ซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่อน ทั้งในส่วนฐานราก เสา และคาน แล้วจึงเตรียมชิ้นส่วนของเจดีย์จากโรงงานเอามาประกอบกันเป็นองค์เจดีย์

         ฐานขององค์เจดีย์เราใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปที่เรียกว่า พรีคาสท์คอนกรีต เพราะมีคุณสมบัติคงทนถาวร แข็งแรง สะดวกในการติดตั้ง

         ส่วนองค์เจดีย์เป็นชิ้นส่วนสําเร็จทํามาจากโรงงาน โดยใช้วัสดุหลักคือ คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างซีเมนต์ ทราย น้ำ ใยแก้ว ซึ่งเทคโนโลยีนี้เหมาะกับงานเจดีย์รูปทรงดอกบัวของเรามาก ๆ โดยเฉพาะการทํากลีบบัวที่ต้องฉีดขึ้นรูปในโมลด์ให้โค้งอ่อนช้อย ซึ่งถ้าใช้วิธีปั้นปูนธรรมดา ๆ จะเอามาทําแบบนี้ไม่ได้ อีกทั้งคอนกรีตเสริมใยแก้วนี้ยังเบา แต่สามารถรับแรงกระแทกได้ดี ไม่เปราะหรือแตกร้าว เหมาะกับทุกสภาพอากาศ คือ ไม่ยืดหดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ไม่ทําให้เกิดมลพิษ ไม่ติดไฟ ไม่ผุพังเนื่องจากเชื้อราหรือแมลงชอนไช

 

640408_14.jpg

รูปจําลองเพื่อแสดงรายละเอียดของเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

๑) ยอดเจดีย์หรือ “สิริปทุมทิพย์” ทําจากสเตนเลสประกอบไปด้วยดอกบัว ๘ ชั้น มีทั้งหมด ๘๑ ดอก

๒) ดอกบัวดอกใหญ่สีขาว ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

๓) ครีบรอบดอกบัวดอกใหญ่ มีจํานวน ๔ ครีบ

๔) ดอกบัวดอกเล็ก ๆ รอบเจดีย์ หรือเรียกว่า “ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล” มีทั้งหมด ๒๔๐ ดอก

๕) กลีบบัวรอบองค์เจดีย์ มีทั้งหมด ๔ ชั้น ชั้นละ ๑๘ กลีบ รวม ๗๒ กลีบ

 

640408_15.jpg

การใช้ GRC สามารถทำกลีบบัวที่มีความอ่อนช้อยงดงามได้
 

640408_16.jpg

ขั้นตอนการทำดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล
 

• เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์มีขนาดเท่าไร มีกลีบบัวกี่กลีบ ดอกบัวเล็ก ๆ ที่อยู่รอบเจดีย์มีกี่ดอกและยอดเจดีย์
(สิริปทุมทิพย์)ประกอบไปด้วยดอกบัวกี่ดอกแล้วทําจากวัสดุอะไรคะ ?

         ถ้าหากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากกลีบบัวที่อยู่ด้านตรงข้ามกัน เจดีย์นี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ ๒๒ เมตร

       ส่วนความสูงถ้าวัดจากฐานล่างของกลีบบัวไปถึงยอดสุดของสิริปทุมทิพย์จะสูง ๒๒ เมตร ซึ่งขนาดนี้กําลังสวยและเหมาะสมมาก ๆ กับเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ เจดีย์กลางน้ำแห่งนี้

         สําหรับกลีบบัวรอบองค์เจดีย์นั้นมีทั้งหมด ๔ ชั้น ชั้นละ ๑๘ กลีบ รวม ๗๒ กลีบ

         นอกจากนี้ ยังมีดอกบัวดอกเล็ก ๆ รอบองค์เจดีย์ที่ชื่อ “ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล” ซึ่งทําจาก GRC มีทั้งหมด ๒๔๐ ดอก

         ส่วนยอดเจดีย์หรือสิริปทุมทิพย์ทําจากสเตนเลสแล้วพ่นสีทอง ประกอบด้วยดอกบัว ๘ ชั้น มีทั้งหมด ๘๑ ดอก


640408_17.jpg

• ตอนแรกทํากลีบบัวของเจดีย์เป็นสีชมพูสด แล้วทําไมต่อมาถึงพัฒนาเป็นสีทองคะ ?

      การปรับสีกลีบดอกบัวจากสีชมพูสดเป็นสีทอง เพื่อให้สีขององค์เจดีย์เข้ากับสีทองของมหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ และโบสถ์พระไตรปิฎกซึ่งพอปรับแล้วก็ดูสวยสง่ากว่าเดิม อีกทั้งยังกลมกลืน ดูสอดคล้องเป็นโทนเดียวกันมากกว่าการใช้สีชมพูสด

          ที่สําคัญการใช้สีชมพูสด สีจะซีดเร็ว ต้องทําการบูรณะทาสีใหม่บ่อยครั้ง แต่ถ้าใช้สีทองสีจะซีดน้อยกว่า ช้ากว่า ซึ่งทางวัดก็จะประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมดูแลไปได้เยอะ


640408_18.jpg

• จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงส่วนไหนของเจดีย์คะ ?

         ในอนาคตจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในส่วนของดอกบัวดอกใหญ่สีขาว ที่อยู่ใต้สิริปทุมทิพย์ ซึ่งถ้าบรรจุแล้วเจดีย์นี้ก็จะปิดถาวร


640408_19.jpg

• ในฐานะทีมงานก่อสร้างมีความประทับใจอะไรจะบอกไหมคะ ?

       หลังจากที่ได้นโยบายมาจากส่วนกลางทีมงานทุกคนก็ตั้งใจสร้างเจดีย์นี้อย่างเต็มที่เต็มกําลัง ซึ่งการก่อสร้างเจดีย์นี้ได้ช่วยกันจากหลายภาคส่วน คือ ทั้งพระอาจารย์และทีมงานกองประณีตศิลป์ และทีมงานสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

          การสร้างเจดีย์นี้ใช้คนทั้งหมดประมาณ ๓๐-๕๐ คน แล้วแต่งาน แล้วแต่ช่วง ซึ่งทีมงานทุกท่านมีความปลื้มมากที่จะมีการประดิษฐานสิริปทุมทิพย์และฉลองเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ในวันที่ ๒๒เมษายนนี้ ซึ่งสามารถร่วมพิธีออนไลน์ผ่านทาง Zoom หรือท่านใดมาร่วมงานก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดนะครับ

          สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญนี้ที่ได้ทําร่วมกัน เพราะบุญจากการสร้างเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์ การร่วมพิธีอัญเชิญสิริปทุมทิพย์และการฉลองเจดีย์ ล้วนเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก ซึ่งถ้าสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลย ไม่ได้ทํากันบ่อย ๆ ซึ่งผมและทีมงานขอน้อมนําบุญจากการสร้างเจดีย์มาฝากทุกท่านให้ได้บุญด้วยกันนะครับ...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล