วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
การสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์นั้น สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และที่สำคัญเจดีย์นี้สร้างขึ้นในวาระ ๔๘ ปี หรือครบ ๔ รอบ แห่งการสร้างวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
เจดีย์นี้ถือเป็นเจดีย์ถาวรทรงดอกบัวแห่งแรกของวัดพระธรรมกายที่สร้างขึ้นกลางน้ำ ซึ่งการสร้างกลางน้ำนี้เป็นโจทย์ยากข้อหนึ่งที่ทีมงานจะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมาใช้ในการก่อสร้างองค์เจดีย์แห่งนี้ให้สําเร็จตามเวลาที่กําหนด...อ่านต่อ
ในอดีตชาติ พระพากุลเถระเคยสร้างบุญใหญ่ โดยการปฏิสังขรณ์บำรุงวัดในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า ด้วยอานิสงส์ผลบุญส่งผลให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ โดยไม่ขัดสนขาดแคลนเลย...อ่านต่อ
เดิมทีเดียวก่อนบวชสามเณรไม่ได้เป็นเด็กดีอย่างที่คิดหรอกครับ เพราะสามเณรติดเกมมาก เล่นเกมวันละ ๕-๑๕ ชม. เลยทีเดียว แต่หลังจากที่สามเณรเข้ามาบวชแล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องขยันกว่าเดิมมาก ต้องตื่นแต่เช้า เล่นเกมก็ไม่ได้ ต้องตั้งใจท่องบาลีเพื่อให้สอบได้...อ่านต่อ
ช่วงวิกฤตโควิด หลายคนบ่นว่าไม่ค่อยได้ไปวัดเลย รู้สึกคิดถึงวัดบ้างไม่ได้ไปทำบุญบ้าง แต่ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อทุกท่านร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญผ่านทาง Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom...อ่านต่อ
ในชีวิตประจำวัน กฎแห่งกรรมมีผลกระทำกับเราตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าดีชั่วเป็นอย่างไร ทันทีที่ทำกรรม ผลหรือวิบากกรรมก็ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตทันที การประกอบอาชีพของเราทำให้ต้องทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบ่อยครั้งจนกลายเป็นนิสัยเกิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมา...อ่านต่อ
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ แม้ในปีนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตตามฐานวิถีชีวิตใหม่ แต่เรายังคงพร้อมเพรียงกันทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา รวมบุญรวมใจต้านภัยโควิด-๑๙ พร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง...อ่านต่อ
ถ้าเราพูดถึงเรื่องตาย บางคนจะห้ามไม่ให้พูด เพราะถือเป็นเรื่องอัปมงคล เป็นการแช่ง แต่แท้จริงแล้วในเมื่อไม่มีใครหนีความตายพ้น เราก็ควรซ้อมตายเอาไว้บ้าง เวลาตายจริงจะได้ไม่กลัว ซึ่งการซ้อมตายนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่า “การเจริญมรณานุสติ”...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล