วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

       สวัสดีปีใหม่ไทยครับ แม้ในปีนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตตามฐานวิถีชีวิตใหม่ แต่เรายังคงพร้อมเพรียงกันทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา รวมบุญรวมใจต้านภัยโควิด-๑๙ พร้อมกันทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ในเดือนนี้ผมยังคงมีข่าวบุญสว่างเพื่อวัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยครับ


640408_36.jpg

อบจ.ปทุมธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการต้านภัยโควิด-๑๙

           เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สืบเนื่องมาจากการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของจังหวัดปทุมธานี เป็นเหตุให้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และวัดพระธรรมกายมีการขับเคลื่อนงานของพระพุทธศาสนา ภายใต้แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ อาคารโถงช้างฯ และสภาธรรมกายสากล ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของคณะสงฆ์และสาธุชน จึงขอกราบอนุโมทนาบุญและขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

 

640408_37.jpg

นายก อบจ.ปทุมธานีเยี่ยมชมห้องประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์ฯ

        เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคุณเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคณะภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ เขต ๔ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มหาปูชนียาจารย์ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ โดยมี อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

640408_38.jpg

ตำรวจภูธร จ.ปทุมธานี มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่วัดพระธรรมกาย

           เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมบริหาร ภ.จว.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมอาคารตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้ถวายประกาศเกียรติบัตรแด่พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติศาสนกิจแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมสมทบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการมอบสิ่งของสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประชาชน

 

640408_39.jpg

กราบถวายบูชาธรรมอดีตเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดกล้าชอุ่ม

          เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ถวายสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือขนาดพกพาสะดวก จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด พร้อมเจลแอลกอฮอล์แด่พระจำเริญ ติกฺขปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดกล้าชอุ่ม เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูพิพัฒน์ปัญญาธร อดีตเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดกล้าชอุ่ม ณ วัดกล้าชอุ่ม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อกราบถวายบูชาธรรมและส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

 

640408_40.jpg

สนับสนุนการจัดสอบบาลีสนามหลวง จ.ปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

           เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนำโดยคุณสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด กราบถวายขนมปังหมูหยองน้ำสลัด จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น แด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบถวายเป็นภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดปทุมธานีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

640408_41.jpg

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีส่งแรงใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้สู้อุทกภัย

           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เมตตารับถวายปัจจัย จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท จากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์และคณะ ยังได้เมตตาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง โดยมีพระปราโมทย์ อติปุญฺโญ ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง รวมทั้งคณะกัลยาณมิตร มาถวายการต้อนรับด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง

 

640408_42.jpg

นำเทคโนโลยีการสื่อสารสนองงานพระพุทธศาสนาตามฐานวิถีชีวิตใหม่

         เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมีโอกาสสนองงานคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินการจัดงานบุญพิธีเทคอนกรีตปฐมฤกษ์สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom และถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่าน Facebook Live โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และสาธุชนวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกา ถวายปัจจัยสมทบเพื่อเทคอนกรีตฐานรากอุโบสถเป็นสามัคคีบุญด้วย

 

640408_43.jpg

ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันนักข่าว

          เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ เนื่องในวันนักข่าวประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมีคุณพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้เพื่อน้อมบุญกุศลอุทิศแก่นักข่าวและแหล่งข่าวที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

         แม้ว่าในช่วงเวลานี้เราจำเป็นต้องห่างไกลกันเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เราไม่ห่างกันด้วยการเชื่อมสายบุญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบต่าง ๆ ถือเป็นชีวิตนักสร้างบารมีตามฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่สถานการณ์โรคระบาดไม่อาจทำลายความสงบในใจและปิดกั้นศรัทธาตั้งมั่นในการทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล