วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

สาธารณประโยชน์ 
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

วัดพระธรรมกายช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม


6406_063.jpg

 

6406_064.jpg

คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกาย มอบอาหาร ๕,๖๐๐ ชุด สนับสนุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง นำโดย พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน ๕,๖๐๐ กล่อง แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยได้รับเกียรติจากนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ

6406_065.jpg

6406_066.jpg

           และตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ นั้น การดูแลพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานียังเป็นส่วนสำคัญที่ให้การสนับสนุนทั้งทางกายภาพ คือ สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันไวรัส และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในหลายโอกาส และทางจิตใจ คือ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ นั่งสมาธิแผ่เมตตา เพื่อเสริมสร้างสติและให้ขวัญกำลังใจกับประชาชนมาอย่างตลอดต่อเนื่องอีกด้วย

 

6406_067.jpg

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย และ บ.บาร์เทอร์สมาร์ท จก.มอบชุดเครื่องนอนสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -๑๙ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย บริษัท บาร์เทอร์สมาร์ท จำกัด และภาคีเครือข่ายฯ นำโดยพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบชุดที่นอน หมอน และผ้าห่ม จำนวน ๕๐ ชุด แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจากโรคโควิด-๑๙ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงเป็นผู้แทนรับมอบ

          รวมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ ที่วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ฯ มอบแล้วประกอบด้วย ถุงยังชีพน้ำหนักรวมกว่า ๑๐ ตัน ชุดเวชภัณฑ์ป้องกันไวรัส ๒๑,๐๐๐ ชุด กล้องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์ ๒ ชุด เสื้อคลุมบุคลากรทางการแพทย์ ๑,๓๐๐ ชุด ถุงมือ ๑,๐๐๐ คู่ ถุงเท้า ๖๐๐ คู่ แว่นครอบตา ๕๐ ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ ๔๑,๕๔๔ ขวด ถังพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า ๒ ชุด แท่นจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ ๒๓๐ แท่น แอลกอฮอล์บรรจุขวด ๕,๔๗๕ ขวด แอลกอฮอล์เจล ๔๕๗ ลิตร แอลกอฮอล์เหลว ๒,๑๘๒ ลิตร Face Shield ๒,๙๖๔ ชิ้น หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ๔๐,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

 


 

สำนักข่าวชั้นนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

6406_068.jpg

6406_069.jpg

6406_070.jpg

6406_071.jpg

6406_072.jpg

6406_073.jpg

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล