วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ดอกไม้ ถือเป็นหนึ่งในวัตถุทาน ๑๐ ประการ ที่ควรค่าแก่การนำมาบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากศึกษาข้อมูลในพระไตรปิฎก ในมหาปรินิพพานสูตร ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างเอา ดอกไม้ของหอมมาบูชาพระพุทธองค์...อ่านต่อ
บุญรัตนบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็คือ บุญจากการปลูกต้นไม้นานาพรรณที่มีดอกหลากสี หลายชนิด สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เพื่อน้อมนำมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
คำเต็มของคำว่าสมาธินั้น คือ สัมมาสมาธิ สัมมา แปลว่า ถูกต้อง สัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ถูกต้อง หมายถึง การทำให้ใจสงบ ให้หยุด ให้นิ่ง ให้วางอยู่ภายในตัว...อ่านต่อ
พิธีจุดประทีปแปรอักษรภาพที่ใช้ดวงประทีปเป็นจำนวนมากถึง ๒๕๖,๔๗๗ ดวง ในการแปรภาพจำลองแผนที่ทั่วทั้งโลกมาบรรจุรวมลงไว้ในที่แห่งเดียวกัน ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์...อ่านต่อ
มีคนถามมาเยอะมาก หลังจากการจุดประทีปแปรอักษรภาพ ณ วัดพระธรรมกาย ถูกบันทึกลงในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ซึ่งคำถามต่าง ๆ ประเดประดังเข้ามาว่า...คิดอย่างไร..ทำไมถึงจุด ? ทำไมต้องแปรอักษรเป็นรูปแผนที่โลก ?...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มอบอาหาร ๕,๖๐๐ ชุด ชุดเครื่องนอนสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -๑๙ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...อ่านต่อ
เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ “ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้ สมทบมอบอาหารแห้ง-แอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
ในภาวะที่มนุษย์แทบทุกคนบนโลกหวาดหวั่นกับโรคระบาดร้ายจากเชื้อโควิด-๑๙ เพราะโรคนี้ใครติดแล้ว ความตายอาจมาสู่ชีวิตได้ และปัจจุบันผลกระทบจาก การระบาดหนักของโรคนี้ได้ทำให้โรงพยาบาลไม่เพียงพอ เศรษฐกิจไม่ดี เกิดภาวะอดอยาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล