วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Smile World "ศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติ สิงคโปร์" โดย : อรัญญิก

 

             
               ประเทศสิงคโปร์ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่เพียง ๑๔ ไมล์ (๒๒.๕๓ กิโลเมตร) จากทิศเหนือจรดใต้ และ ๒๖ ไมล์ (๔๑.๘๔ กิโลเมตร) จากทิศ ตะวันออกจรดทิศตะวันตก หากจะใช้เวลาเดินทางรอบเกาะ ก็กินเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น แต่เกาะแห่งนี้ ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง มีความเจริญรอบด้าน นับเป็นประเทศผู้นำแห่งทวีปเอเชีย

               เดิมประเทศนี้เป็นหมู่บ้านของชาวมลายู มีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาผู้คนจากประเทศใกล้เคียง ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เช่น ชาวจีน ชาวมลายู และชาวอินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ ๔ ล้านคนภาษาประจำชาติก็คือ ภาษามลายู แต่เพื่อรองรับความเจริญและความทันสมัยที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

               ที่มาของชื่อสิงคโปร์ มาจากตำนานที่ เล่าขานกันว่า เจ้าชายแห่งเกาะสุมาตรา ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายราชสีห์ อยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า "สิงคปุระ" ซึ่งแปลว่า "เมืองสิงโต" และยังเป็นที่มาของสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวคือ รูปปั้นเมอร์ไลอ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งสิงโต ครึ่งปลามีความสูง ๘ เมตร ๖๐ เซนติเมตร และมีน้ำหนัก ๗๐ ตัน ปัจจุบัน เมอร์ไลออน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสิงคโปร์ หันหน้า ไปยังปากอ่าวมารีนา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสิงคโปร์ และเมืองแห่งนี้ก็มีดอกไม้ประจำชาติ คือดอกแวนดา มิส โจควิม (Vanda Miss Joaquim) ซึ่งเป็นกล้วยไม้ตระกูลหนึ่งมี ดอกสีชมพูมีกลิ่นหอมอ่อนๆ สวยงามมาก

               ประชากรที่อาศัยในประเทศสิงคโปร์เป็น ผู้ที่รักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะความสดชื่นเขียวชอุ่ม ของแมกไม้แห่งธรรมชาติในอ้อมกอดของตึกระฟ้าสูงตระหง่าน ทำให้สิงคโปร์เป็นแหล่งธุรกิจ ที่ดีที่สุด อาหารเลิศรสและความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆ และในความหลากหลายของวัฒนธรรมนั้น ก็มีกระแสของวัฒนธรรมชาวพุทธ เพิ่มเข้ามาด้วย โดยในปีพ.ศ.๒๕๓๗ กัลฯ ควินิน ชาวสิงคโปร์ ได้มาปฏิบัติธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เป็นเวลา ๒ ปี หลังจากนั้นได้รวมกลุ่ม เพื่อนๆ ชาวสิงคโปร์จัดพิธีบูชาข้าวพระที่บ้าน ของคุณแจกกี้ บาร์น อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ระหว่างนั้นมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จดทะเบียนเป็นสมาคมชื่อว่า "ศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์" หรือ Kalyanamitta Centre ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ และได้นิมนต์พระอาจารย์จาก วัดพระธรรมกายไปอยู่ประจำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 


               ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ วรวํโส ได้เปิดคอร์สสอนสมาธิเบื้องต้นด้วย ภาษาจีนกลาง
สัปดาห์ละหนึ่งวัน เป็นเวลา ๑๐-๑๒ สัปดาห์
โดยเนื้อหาการสอนจะเน้นเรื่องการ ผ่อนคลาย
การปรับร่างกายและจิตใจและการสอนจุดที่ตั้ง
ของศูนย์กลางกาย การอบรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจ
อย่างมาก โดยมีการสอนอบรมอย่างต่อเนื่องถึง ๓ ปี
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรเบื้องต้นแล้ว สามารถ
เข้าคอร์ส ๗ วัน ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจะจัดปีละ๒ครั้งทุกท่านที่ผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว
ต่างเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งขึ้น
และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
และชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีมากขึ้น

               ศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
แห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีสมาชิกผู้เข้าอบรม
เป็นชาวพื้นเมือง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกท่านมิได้
มีความรู้สึกเป็นเพียงผู้เข้าอบรมเท่านั้น ตรงข้ามกลับมีความรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์ฯ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้นไป รวมถึงการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนญาติ
พี่น้อง เพื่อนพ้อง มาร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์ฯ ซึ่งมี
ตั้งแต่บุญประจำวัน คือการถวายภัตตาหาร เช้า-เพล โดยมีปฏิทินให้ทุกคนเลือกจองเวลารับบุญถวายภัตตาหาร
และทำเป็นประจำ การรับฟังถ่ายทอดสดโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาเป็นภาษาจีนกลางผ่านอินเทอร์เน็ตทุกคืน
โดยใช้เว็บไซต์ www.dhammakaya.tc/broadcast

               ศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์มิได้ละเลยการส่งเสริม
ศีลธรรมแก่เยาวชน ได้มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี
เป็นอนาคตที่สดใสของประเทศชาติและของโลกต่อไป
กิจกรรมสำหรับเยาวชนจะจัดให้มีขึ้นทุกๆ ๓ เดือน เรียกว่า
"ค่ายคุณธรรม ๓ วันสำหรับเด็ก" ในแต่ละครั้งที่จัดค่าย
จะปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน คือ วินัย เคารพ อดทน กตัญญู กตเวทีรวมถึงการสอนมารยาทชาวพุทธขั้นพื้นฐาน เช่น
การกราบ การไหว้ การทักทาย การช่วยเหลืองานบ้านศิลปะ
การวาดรูปและการจัดดอกไม้ ้เพื่อนำกลับไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน

                 เยาวชนที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นจนเป็นที่พออกพอใจของ ผู้ปกครองอย่างมาก นอกจากน
ี้ศูนย์กัลยาณมิตรสิงคโปร์ยังสนับสนุนให้ฝ่ายชาย
ได้มาบวชอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ณ วัดพระธรรมกาย
ซึ่งจะจัดปีละครั้ง เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ก่อนเข้าพรรษา
ปัจจุบันนี้การอบรมธรรมทายาทนานาชาติ
ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๒ แล้ว ผู้ที่ได้รับการอบรม
เมื่อกลับไปแล้วก็เข้าใจพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศสิงคโปร์

               ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สิงคโปร์" ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Kalyanamitta Centre (Singapore)
83 Pheng Geck Avenue Singapore 348270
Email : [email protected]
หรือ [email protected]
โทรศัพท์ (+65) 63835183
แฟกซ์ (+65) 63835534

แล้วพบกันที่ศูนย์ฯ นะคะ ....

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร