อบายมุข ๖

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

อบายมุข ๖


          แปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม แต่เนื่องจากเป็นปากทางตัวความเสื่อมจึงอยู่ที่ปลายทาง อุปมาเหมือนปากเหวกับก้นเหว


อบายมุข มี ๖ ประการ คือ 
๑) ดื่มน้ำเมา
๒) เที่ยวกลางคืน
๓) ดูการละเล่นเป็นนิตย์
๔) เล่นการพนัน
๕) คบคนชั่วเป็นมิตร
๖) เกียจคร้านในการทำงาน

 

          ทั้ง ๖ ข้อนี้เป็นเหมือนแก้วก้นรั่ว เมื่อใครติดแล้วต้องหาทรัพย์ไปใส่ แต่ที่ใส่ลงไปมันเร็วกว่าที่หามา 
อบายมุขจึงเป็นต้นเหตุแห่งหายนะทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ไปถึงสังคม และประเทศชาติ 
อบายมุขทั้ง ๖ ประการ ข้อที่มีโทษมากที่สุดคือ คบคนชั่วเป็นมิตร เพราะเป็นต้นเหตุของอบายมุขทุกข้อ
ในพระพุทธศาสนามีหลักในการเลือกคบคนไว้ว่า ถ้าคบใครแล้วความดีเจริญ ความชั่วเสื่อม ให้คบต่อไป แต่ถ้าคบใครแล้ว  ความชั่วเจริญ ความดีเสื่อมนั่นแหละมิตรชั่วให้รีบถอยห่าง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01394696633021 Mins