คำไหว้พระจุฬามณีฯ

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2564

คำไหว้พระจุฬามณีฯ

คำไหว้พระจุฬามณีฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

       นะโม ข้าฯ จะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อข้าฯ จะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ข้าฯ จะไปนมัสการ พระเกศแก้ว พระจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ที่สักการ กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

     นะโม ข้าฯ จะไหว้พระธรรมเจ้าของพระพุทธองค์ เมื่อข้าฯ จะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอารีย์ ข้าฯ จะไปนมัสการพระเกศแก้ว พระจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ที่สักการ กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.
      นะโม ข้าฯ จะไหว้พระสังฆเจ้าของพระพุทธองค์ เมื่อข้าฯ จะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์ ข้าฯ จะไปนมัสการ พระเกศแก้ว พระจุฬามณีเจดีย์สถาน เป็นที่ไหว้ที่สักการ กุสะละสัมปันโนติ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094954967498779 Mins