คำเลว คนเลว คำดี คนดี

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2553

sp530913.jpg

สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ

ผู้ไม่กล่าวธรรม ไม่ชื่อว่าคนสงบ

(สํ.ส. ๑๕/๒๗๐)

 

  • คำเลว

พูดเกทับถม พูดนิยมแต่ได้

พูดร้ายพูดกด พูดหยาบปดเพ้อเจ้อ

พูดเว่อร์ส่อเสียด พูดเบียดเบียนบาดหมาง

พูดระรานจับผิด เป็นยาพิษเคืองหู

หดหู่เมื่อได้ฟัง ให้ชิงชังอาฆาต

พยาบาทแตกแยก...

ถ้อยคำเหล่านี้ เป็นคำเลวของคนเลว

 

  • คำดี

พูดให้เกียรติผู้อื่น พูดระรื่นหวานหู

พูดเชิดชูสามัคคี พูดแต่ดีมีประโยชน์

พูดไร้โทษจริงแท้ พูดแน่ๆ ถูกกาล

พูดสำราญการุณ พูดเจือจุนมีเมตตา

ถ้อยคำเหล่านี้ เป็นคำดีของคนดี

 

พึงพูดให้กำลังใจ มากกว่าทำให้เสียกำลังใจ

พูดชมเชยยกย่อง มากกว่าติจนเตียน

 

ถ้อยคำมนุษย์นั้นมีหลากหลาย

แต่ถ้อยคำที่ประเสริฐที่สุดกว่าถ้อยคำทั้งปวง

คือถ้อยคำที่พูดแล้ว ทำให้ผู้พูดและผู้ฟัง

มีจิตผ่องใส ยกใจไปนิพพาน

 

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย


 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010209163029989 Mins