คนโง่ที่ฉลาด

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2553

sp530826.jpg

โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส

คนโง่ที่รู้สึกว่าตนโง่ จะเป็นผู้ฉลาดเพราะเหตุนั้นได้บ้าง

(ขุ.ธ. ๒๕/๒๓)

 

คนผิดที่ไม่รู้ตัวว่าผิด ย่อมไม่รู้จักความถูกต้อง

คนโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าโง่ ย่อมไม่มีวันฉลาด

คนผิดรู้ตัวว่าผิด ย่อมจะมีวันถูก

คนโง่รู้ตัวว่าโง่ ย่อมจะมีวันฉลาด

 

เพราะอย่างน้อยคนที่รู้ว่า..ไม่รู้

ย่อมดีกว่าคนที่ไม่รู้ว่า..ไม่รู้

เมื่อรู้ว่าตนเองผิด

เมื่อรู้ว่าตนเองยังไม่รู้

ก็ต้องหมั่นศึกษา

เพียรหาความรู้

อยู่ใกล้บัณฑิต

ฝึกจิตให้สงบ

เคารพพระธรรม

แล้วจะเป็นคนหนึ่งที่บรรดาคนฉลาดทั้งหลายยกย่อง

และยกขึ้นสู่ทำเนียบแห่งบัณฑิตผู้ฝึกตน

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012627414862315 Mins