คำกล่าวถวายบาตร

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายบาตร , ถวายบาตรพระใหม่ , ถวายบาตรพระ , บาตร , สวดมนต์ , ศาสนพิธี

คำกล่าวถวายบาตร
อิเม มะยัง ภันเต, ปัตเต, สะปะริวาเร,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,
ภิกขุสังโฆ, อิเม ปัตเต, สะปะริวาเร, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะ ฯ


คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, บาตรทั้งหลาย, พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, บาตรทั้งหลาย,
พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0063947995503743 Mins