แม้ทะเลาะกัน คนดีกับคนพาล ก็ต่างกัน

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
แม้ทะเลาะกัน คนดีกับคนพาล ก็ต่างกัน
 

        ถึงแม้สัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว
  ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขา
  ย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย

 

        คนดีกับคนพาลนั้นแตกต่างกันลิบลับ
   แม้จะทะเลาะกันก็ยังแตกต่างกัน
  คนดีมีความอดทนสูงมีความอดกลั้นมากไม่แสดงความ
  โกรธให้เห็น
  ยกเว้นมันเหลืออดแล้ว...แต่กระนั้นก็หายโกรธเร็ว
  คนดีย่อมไม่ผูกโกรธ และย่อมให้อภัยซึ่งกันและกัน
  เมื่อใจสงบความเป็นมิตรจึงเชื่อมเข้าหาได้โดยไม่ยาก...
  เหมือนไม้ขีดลงไปในน้ำ น้ำย่อมไหลเข้าหากันอย่าง
  รวดเร็ว แนบแน่นสนิทและไร้ร่องรอย

 

      คนพาลมักขาดความอดทนอดกลั้น มักแสดงอาการ
  โกรธอยู่เสมอ โกรธก็ง่าย แต่หายยาก
  คนพาลย่อมผูกโกรธ ผูกใจเจ็บย่อมไม่อภัยให้ใครง่ายๆ
  เมื่อคนพาลวิวาทกับคนพาล
  เหตุการณ์ย่อมบานปลาย
  เวรของเขาย่อมพอกพูน
  ย่อมแตกกัน ยากนักที่จะสมานเข้าหากัน
  เหมือนหม้อดินที่ตกกระทบพื้น
  แล้วแตกกระจัดกระจาย
  ไม่สามารถนำมาต่อกันได้อีก
    

       ดังนั้นจงอย่าอยู่ใกล้คนพาลและอย่าวิวาทกับใครๆ
   เลย

   
 
 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต
      อิ่มธรรม(เล่ม 2)
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010598659515381 Mins