คำให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อจะเลิกนั่งสมาธิ

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2558

คำให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อจะเลิกนั่งสมาธิ

 

คำให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อจะเลิกนั่งสมาธิ

     สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง, อะระหันตานัญจะ เตเชนะ
รักขัง พันธามิ สัพพะโส,
 (เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน, อะโรคา สุขิตาโหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ส่วนนี้เพิ่มตามความชอบใจ
สัพพะพุทธานุภาเวนะ, สัพพะธัมมานุภาเวนะ, สัพพะสังฆานุภาเวนะ, สะทา โสตถี, ภะวันตุ เต ฯ

(รับว่า สาธุ...)

 

 

** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03449326356252 Mins