ส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย มีความจำและ สติปัญญาดีขึ้น
...อ่านต่อ
สมาธิ คือ ความสงบสบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
...อ่านต่อ
เมื่อการสร้างคนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่มีสาธุชนทุกเพศทุกวัย หันมาสนใจศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติ
...อ่านต่อ
คุณยายท่านเป็นผู้มีความเคารพต่อระเบียบวินัย และ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แม้ท่านจะเป็นผู้ริเริ่มวางระเบียบวินัยของวัดเองก็ตาม
...อ่านต่อ
ทุกวันศุกร์ หลวงพ่อธัมมชโยจะวางงานทุกอย่างเพื่อเตรียมเทศน์ เตรียมนำนั่งสมาธิให้กับสาธุชนในวันอาทิตย์ วันเสาร์ทั้งวันท่านจะไม่ไปไหน นอกจากรับแขกบ้าง หลังจากนั้นก็จะนั่งสมาธิทั้งวัน
...อ่านต่อ
ปี พ.ศ.๒๕๑๘  การดำเนินการสร้างวัดได้เสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีศาลาสำหรับปฏิบัติธรรมและมีกุฏิให้อยู่กันได้แล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อการสร้างวัดดำเนินไปได้มากพอสมควรแล้ว หลวงพ่อธัมมชโยก็มีดำริที่จะอบรมสั่งสอนธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
...อ่านต่อ
เมื่อบวชแล้ว หลวงพ่อธัมมชโยยังคงไปนั่งสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์เหมือนอย่างเคย และใช้เวลาในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
การฝึกคนให้รักการปฏิบัติธรรมนั้น คุณยายใช้วิธีฝึกคนที่จะเป็นต้นแบบไว้ก่อนทางฝ่ายชาย คุณยายเลือกหลวงพ่อธัมมชโยเป็นต้นแบบ
...อ่านต่อ
ในเวลาต่อมา เมื่อมีเด็กหนุ่มสาวมาปฏิบัติธรรมกันมากยิ่งขึ้น และสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นแล้วคุณยายก็เริ่มรณรงค์ให้ทุกคนประพฤติพรหมจรรย์ ตอนเย็นๆ
...อ่านต่อ
นึกเสียดายทุกครั้ง ที่มาไม่ทันเจอคุณยาย อยากจะใกล้ชิดคุณยายบ้าง อยากสัมผัสถึงความทรงอภิญญาของคุณยาย
...อ่านต่อ
   นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗  เป็นต้นมา คุณยายกับหลวงพ่อธัมมชโยได้นั่งเข้าที่ช่วยกันตามหมู่คณะที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับท่าน
...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาวิชชาธรรมกายกับคุณยายมาหลวงพ่อได้ซึมซับความรู้สึกที่ดี ซึมซับอุดมการณ์และคุณธรรม
...อ่านต่อ
ารศึกษาวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อธัมมชโยในระยะแรกนั้น คุณยายจะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ โดยบอกสูตรแห่งความสำเร็จให้ปฏิบัติตามคือ
...อ่านต่อ
ด็กหนุ่มคนนั้นปัจจุบันคือหลวงพ่อธัมมชโย๔ สมัยที่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอยู่นั้นท่านเป็น เด็กหนุ่มที่แปลกไปจากเด็กหนุ่มทั่วไ
...อ่านต่อ
ประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๗   ห้าปีก่อนที่หลวงพ่อวัดปากน้ำจะมรณภาพ คราวนั้นท่านเรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งหมดทั้ง
...อ่านต่อ
ไม่ว่าในยามปกติหรือในยามสงครามโลก คุณยายนั้นเป็นหนึ่งในนักรบกองทัพธรรม ที่ทำวิชชาต่อสู้กับพญามารด้วย จิตตานุภาพ ด้วยการหยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
สถานที่ศึกษาวิชชาธรรมกายชั้นสูงนั้นเรียกว่า "โรงงานทำวิชชา" เป็นกุฏิหลังใหญ่มีเพิงออกไป ๒ ข้าง ตรงกลางกุฏิมีผนังกั้นแบ่งเป็น ๒ ห้อง
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่การทำวิชชา แต่ท่านไม่ประมาท ตรึกธรรมะตลอดทุกอิริยาบถ ไม่คิดถึงเรื่องใดทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
เมื่อคุณยายฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย และไปช่วยพ่อให้พ้นจากนรกได้สำเร็จแล้ว ความรู้สึกแช่มชื่นเบิกบาน
...อ่านต่อ
เมื่อคุณยายเข้าถึงธรรมกายแล้วท่านก็ยังพากเพียรปฏิบัติต่อไปอีก จนใจนิ่งสนิทและสว่างมาก ท่านเล่าประสบการณ์นี้ให้คุณยายทองสุกฟัง พร้อมกับปรารภเรื่องพ่อของท่านว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล