ยายจะให้พรปีใหม่นะ ... จะทำกิจการใด ก็ให้เจริญรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
   "วันขึ้นปีใหม่ เป็นวันแรก และเป็นวันมงคลของพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  วันนี้แหละถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นคนดี 
...อ่านต่อ
๘๑ ปี ๕๐ พรรษา หลวงพ่อ "ทัตตชีโว"
...อ่านต่อ
โลกนฤมิตออนไลน์ ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพระธรรมกาย  โดยรวบรวมเนื้อหา ประวัติ ผลงาน และเรื่องราวอันน่าประทับใจ
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว มีนามเดิมว่า เผด็จ ผ่องสวัสดิ์  ถือกำเนิดในครอบครัวชาวไร่ ณ ตำบลปากเเพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   เมื่อวันเสาร์ที่่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2483  
...อ่านต่อ
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี
...อ่านต่อ
 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้ ปรากฏอยู่ในมหาหังสชาดก พระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา
...อ่านต่อ
การถวายผ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีล สมาธิ(Meditation) และปัญญา ผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝน ณ อารามใดอารามหนึ่ง นับว่าเป็นกาลทานอันยิ่งใหญ่ ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวาย
...อ่านต่อ
ผู้บวชเอง : บุญนี้มีอานิสงส์การบวชโดยย่อ คือบุญบวชก็จะปิดอบาย เเละมีสายบุญที่จะได้บวชอีก ในภพเบื้องหน้า กับจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย 
...อ่านต่อ
วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น วันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม
...อ่านต่อ
คือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ ต่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สละชีวิตเป็นเดิมพัน ในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต
...อ่านต่อ
พรรษาที่ 53 วันเเห่งการประกาศชัยชนะ ของผู้ชนะโดยธรรม
...อ่านต่อ
ในยุคต้นพุทธกาลยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ(Meditation)
...อ่านต่อ
คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
...อ่านต่อ
สายใยธรรมเชื่อมใจใครคนหนึ่ง  ให้ทราบถึงห้วงใจลูกชายหญิง
...อ่านต่อ
พระคุณพ่อมากล้น     พรรณา
...อ่านต่อ
บุคคลผู้เป็นเช่นมะม่วงสุก แต่มีสีเป็นมะม่วงดิบ
...อ่านต่อ
แม่จ๋า นี่ต้นอะไร ฉันถามแม่ด้วยความสงสัย 
...อ่านต่อ
เพ็ญเดือนสามมาฆปูรมี จันทร์กระจ่างขับราตรีให้ไสว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล