โลกใบนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมี และแก้ไขข้อบกพร่องในตัวของเรา
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เป็นบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชา
...อ่านต่อ
เมื่อเวลาเรานั่งธรรมะนานๆ เส้นจะยึด พอมีการเคลื่อนไหว จะทำให้เลือดลมในตัวดี เดินได้สะดวก
...อ่านต่อ
นั่งแล้วต้องมีความสุข อย่างน้อยก็ความสบายกาย สบายใจ
...อ่านต่อ
ใช้ใจอย่างคุ้มค่า ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ไม่ปล่อยให้ใจไปนึกคิดอะไรมาก เพราะจะทำให้ใจวุ่นวาย
...อ่านต่อ
 ถ้าจะนั่งธรรมะได้ดี ใจต้องมีความสบายและมีความสุข
...อ่านต่อ
รีบลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่ ดูแลรักษาใจของเราให้ดี สอนตนเองให้ได้
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไปให้ผ่านไปด้วยการสั่งสมความดีความบริสุทธิ์ให้ได้มากๆ
...อ่านต่อ
ทำภารกิจงานหยาบที่หมู่คณะได้มอบหมายควบคู่กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไปด้วย
...อ่านต่อ
เราต้องดูแลตัวเอง แผ่เมตตาให้กับตัวเอง เอ็นดูตัวเอง รักตัวเองด้วยการแผ่เมตตา
...อ่านต่อ
ถ้าหากใจนิ่งแน่นจริงๆ จะมีความปีติและภาคภูมิใจมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ลูกต้องตั้งใจนั่งธรรมะกันนะ การนั่งธรรมะไม่ได้ยากเลย
...อ่านต่อ
ถ้าหากเราตามจิตของเราทันก่อนที่จิตจะคิดไปในเรื่องอื่น เราก็ปัดออกไปก่อนเลย
...อ่านต่อ
  ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการฝึกจิตของเราให้หยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
เรานั่งธรรมะให้ทำเหมือนเป็นเด็กนักเรียนอนุบาล
...อ่านต่อ
การจะแนะนำตักเตือนใครสักคนหนึ่ง ผู้เตือนต้องมีกำลังใจสูงจริงๆ
...อ่านต่อ
ความสุขจากการนั่งธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อนั่งธรรมะแล้วต้องมีความสุข
...อ่านต่อ
สู้ด้วยความเพียรอย่างถูกหลักวิชชาด้วยฉันทะ คือรักที่จะทำ
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นทางไปสู่อายตนนิพพานของตัวเรา
...อ่านต่อ
นิ่งกับสุขต้องอยู่คู่กัน ที่ไม่สุขก็เพราะเรายังไม่นิ่งหรือกำลังจะนิ่ง
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะแล้วต้องมีความสุขนะ เพราะเราเกิดมาเพื่อมีความสุข
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล