ข้าท้าวเอาจิตท้าว แม่นหมาย บ่าวท่านเอาใจนาย แม่นหมั้น
...อ่านต่อ
นายรักไพร่ไพร่พร้อม รักนาย มีศึกสู้จนตาย ต่อแย้ง
...อ่านต่อ
ใครทำโทษโทษนั้น แทนทด ใครคิดจิตคดคด ต่อบ้าง
...อ่านต่อ
ใครซื่อซื่อต่อตั้ง ตามกัน ใครคดคดผ่อนผัน ตอบเต้า
...อ่านต่อ
เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์ บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้
...อ่านต่อ
เสือผอมกวางวิ่งเข้า โจมขวิด ไป่ว่าเสือมีฤทธิ์ เลิศล้ำ
...อ่านต่อ
จามรีขนข้องอยู่ หยุดปลด ชีพบ่รักรักยศ ยิ่งไซร์
...อ่านต่อ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
...อ่านต่อ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
...อ่านต่อ
ลูกศิษย์วัดมาขอธรรมะจากคุณยาย ท่านจึงสอนว่า
...อ่านต่อ
ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี ต้องพยายามทำความดีให้เต็มที่
...อ่านต่อ
.....อย่างยายทำความดีมาตลอดเป็นเวลาหลายสิบปี อยู่ทำวิชชากับหลวงพ่อวัดปากน้ำมาตลอด
...อ่านต่อ
เพราะเหตุที่ยายเป็นคนที่บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ มีศีล มีสัจจะ และรักธรรมะมากที่สุด
...อ่านต่อ
เราต้องเข้ากับคนให้ได้ เขาไม่พูดด้วย เราก็พูดกับเขา
...อ่านต่อ
ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ เราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคน
...อ่านต่อ
เราต้องหัดดูคนให้เป็น ดูแต่เรื่องหมาจิ้งจอกกับราชสีห์
...อ่านต่อ
การเลือกคบคนนั้นต้องเลือกคน บางคนคบได้นอกรั้ว บางคนคบในบ้านได้
...อ่านต่อ
คนที่ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีความดี แต่อยากดัง อยากมีชื่อเสียง อยากเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
คุณย่าท่านหนึ่งอายุ 80 ปี เป็นผู้ใหญ่ใจบุญ มีลูก 5 คน
...อ่านต่อ
พวกขี้เกียจ พวกนี้มันไม่มีปัญญาคิด
...อ่านต่อ
.....เด็กชายคนหนึ่ง มากราบเรียนถามคุณยายว่า ชาติก่อน เขาเคยเกิดเป็นใคร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร