อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 34

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 34
การบูชาข้าวพระนี่ทำกันมาต่อเนื่องยาวนานทีเดียว หลวงพ่อจำได้ว่าชีวิตหลวงพ่อเริ่มต้นบูชาข้าวพระที่บ้านกัลยาณมิตรหมายเลข (๑) อยู่ในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ...อ่านต่อ
คุณสมพร จอมพุทธ เล่าว่า ครอบครัวของเธออยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำไร่อ้อยส่งโรงงานน้ำตาล ในอำเภอพิมาย ทุกคนในบ้านได้สร้างพระประจำตัวกันแล้วทุกคน โดยมีหลานชายชื่อ สันติวงศ์ สื่อคำ...อ่านต่อ
คุณประภัสสร ศิรธารา อยู่ที่อำเภอธนบุรี กรุงเทพฯ เล่าว่า เธอเริ่มเข้าวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ศึกษาเรื่องราวของวัดพระธรรมกายมาตลอดเป็นเวลา ๑ ปีเต็ม...อ่านต่อ
คุณชาย ชาญชัยประเสริฐ อยู่ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เล่าว่า ที่บ้านทำธุรกิจ โดยเปิดเป็นกิจการทำรองเท้าแฟชั่นในรูปแบบต่างๆ ส่งป้อนตามบริษัทจำหน่ายรองเท้า...อ่านต่อ
คุณมงคล สอนพงษ์ อยู่ที่กรุงเทพฯ เริ่มเข้าวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ รักการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด ได้มีส่วนร่วมสร้างพระเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
คุณสมนึก สุเจริญลาภ อยู่ที่จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ตนเองเริ่มเข้าวัดตอนธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ประทับใจมาก เพราะการตัดสินใจมาอยู่ธุดงค์ครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้วิถีชีวิตที่ดีงามจากการได้มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่...อ่านต่อ
คุณอริสรา วนะเจริญ อยู่ที่กรุงเทพฯ เล่าว่าเธอได้มีโอกาสมาจุดประกายบนเส้นทางของการสร้างบารมี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยมีน้องกัลยาณมิตร ได้นำวิีดีโอประมวลภาพสาธุชนจากทั่วประเทศ...อ่านต่อ
คุณภคินี โอฬาริกชาติ ปัจจุบันรับราชการ เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่โรงเรียนในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เธอย้อนอดีตเล่าว่า ที่ตนเองได้มีโอกาสเข้ามาในเส้นทาง...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล