อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 49

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 49
ตลาดสี่มุมเมืองแหล่งรวมของพืชผักผลไม้สดจากทั่วสารทิศ ทุกๆ วันเริ่มตั้งแต่เช้ามืด จะมีทั้งพ่อค้าที่ตั้งใจนำผลิตผลทางการเกษตรมาขาย และแม่ค้าที่ตั้งใจมารับซื้อสินค้า...อ่านต่อ
สถานีขนส่งประจำอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี กำลังย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่ ร้านรับถ่ายเอกสารและรับทำ พ.ร.บ. ซึ่งอยู่ในบริเวณขนส่งเดิมก็ไม่มีความหมาย ทำมาหากินไม่ได้แล้ว...อ่านต่อ
ฝรั่ง ๒ คน ลงไป และขึ้นมาได้เพียงคนเดียว อีกคนเป็นศพ เพราะช่วยไว้ไม่ทัน มันสูงเกือบเมตร....ดูเหมือนสงบ แต่กลับบ้าคลั่งไว้ใจไม่ได้ ผมถูกซัดไกลจากฝั่ง ๖๐-๗๐ เมตร...อ่านต่อ
"ผมขอบพระคุณเฮียจริงๆ ครับที่เมตตาให้งานผม แต่ช่วงนี้ผมมีงานเข้ามาเยอะจริงๆ ทำไงดีละครับ" ชายวัยกลางคน ๒ คนยืนสนทนากันอยู่ที่ใต้ร่ม...อ่านต่อ
เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องเล็กที่ไม่มีใครคาดคิดว่า จะเป็นมูลเหตุของการหมดลมหายใจ "ลูกอม...เด็กเล็ก...การเล่น"...อ่านต่อ
มืดสนิท! จนไม่สามารถเห็นวัตถุใดๆ ผ่านสู่สายตาได้เลย ถึงกระนั้น... กลับมีแสงจากโคมไฟที่พังชํารุดพลิกสาดส่อง เพื่อช่วยชีวิตของพวกเขาไว้อย่างปาฏิหาริย์...อ่านต่อ
ในช่วงปลายปิพ.ศ.๒๕๔๑ หลังจากที่สร้างองค์พระ และได้รับพระของขวัญ พระมหาสิริราชธาตุ มาบูชาแล้ว คุณบุษบาบอกว่า พอได้รับองค์พระก็ตั้งใจว่าจะสวดมนต์สรรเสริญท่านวันละ ๙ จบ...อ่านต่อ
ทันทีที่ นายสาธิต สายสุริยา ได้รับงานการรื้อถอนชิ้นใหม่มา เมื่อไปดูลักษณะงานแล้ว เขายอมรับว่า เป็นงานรื้อถอนที่ค่อนข้างยากพอดู เพราะท่อเหล็กที่ตั้งอยู่บนแท็งก์ยักษ์...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล