อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 25

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 25
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นหลักของพระพุทธศาสนา ผู้ใดเข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
คุณสินิทธ์นาฏ แสงชมพูเพ็ญ เพิ่งเข้าวัดมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ เล่าว่า มาวัดเพราะมีความรู้สึกอยากสร้างพระสักองค์ให้บิดาของสามี ซึ่งเพิ่งถึงแก่กรรม...อ่านต่อ
อาจารย์รัชนี ทิพวัลย์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม สปอ.เมือง สปจ.อุทัยธานี เล่าว่า ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๔๑ พิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน...อ่านต่อ
คุณกุณฑี หิรัญวัชนะ อยู่ที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ เล่าว่าคุณแม่อายุ ๗๒ ปี ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรคนี้ไม่มีอาการบอกล่วงหน้าอะไรเลย...อ่านต่อ
คุณดารณี เพชรศร (วีระปิด) อายุ ๓๓ ปี อยู่ที่ซอยแบริ่ง อำเภอสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เริ่มเข้าวัดเมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๐...อ่านต่อ
คุณสมนึก ฉินทองประเสริฐ เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณวรรณมน ธารธนารัตน์ อยู่ที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า แขวงสายไหม เขตบางเขน เล่าว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ เธอไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดนครชัย แถว นวนครเป็นปกติ...อ่านต่อ
อาจารย์สุภาพร นาคแท้ อยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า ตนเองเข้าวัดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ และจากนั้นก็มาวัดตลอดเกือบทุกสัปดาห์...อ่านต่อ
คุณสุชิน มากเจียม อยู่ที่ถนนพระยาวิฑูรย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เล่าว่า ก่อนที่จะได้เข้ามาวัดพระธรรมกาย ได้เคยฝันว่า ได้รับองค์พระอะไรก็ไม่ทราบ...อ่านต่อ
คุณปราณี จันดาวงษ์ อยู่ที่บ้านพักแขวงการทางปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประสบอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ๒ เรื่องดังนี้...อ่านต่อ
คุณเรขา เลิศอัศวกร ชื่อเล่นว่า ฮุง เป็นผู้เล่าเรื่องว่า เธอไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนามาก่อน เพราะนับถือศาสนาอื่นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
คุณเบญจมาศ กฤษณะเดชา อยู่ที่ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เล่าว่า ได้ยินชื่อวัดพระธรรมกายมานาน แต่ไม่เคยไป จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีนิสิตนักศึกษามาชวนทำบุญ...อ่านต่อ
คุณมะลิ อ่อนละมุน อยู่ที่ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า เธอได้ซื้อบ้านตึกแถวไว้ บนเนื้อที่ ๑๐ ตารางวา ในราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ที่จังหวัดราชบุรี...อ่านต่อ
คุณพรชัย ทัศนพันธุ์ อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า หลังจากที่คุณพรชัย ได้ทราบข่าวที่ทางวัดพระธรรมกายประชาสัมพันธ์เชิญชวน...อ่านต่อ
อาจารย์พิสิษฐ์ อยู่ยืนยง ได้เล่าให้ฟังว่า ผู้ใหญ่บ้านศรีรัตนา ได้พบอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุ โดยผู้ใหญ่บ้านได้รับภาพพระมหาสิริราชธาตุพิชิตมารไปจำนวน ๒ รูป...อ่านต่อ
เรื่องนี้ผู้นำบุญท่านหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ ศูนย์ธรรมภัทรา หมู่บ้านภัทรวิลล่า เป็นประจำ ได้พบเด็กชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารัก ผิวพรรณวรรณะดี อายุราว ๗ ขวบ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล