อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 26

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 26
พระรัตนตรัยนั้น มีพระคุณอันไม่มีประมาณ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระพุทธญาณอันลึกซึ้ง กว้างไกล เป็นอจินไตย ทรงรู้แจ้งโลกและแทงตลอด ทั้งนิพพาน ภพสาม โลกันตร์...อ่านต่อ
คุณแดงต้อย ดำสำริด อายุ ๕๕ ปี รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลองอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ เล่าว่า...อ่านต่อ
คุณธวัชชัย อภิบาลพูนผล อยู่ที่ ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เล่าว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ขณะนั้นตนเองอยู่ในระหว่าง...อ่านต่อ
คุณฐิติพร ตันติสุรีย์พร อยู่ที่ซอยโชคชัย ๔ เล่าว่า ตนเองเข้าวัดครั้งแรกเมื่อวันมาฆบูชา พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ...อ่านต่อ
คุณจุตติคุณ หังสเนตร อยู่หมู่บ้านอัมรินทร์ ๒ ถ.สุขาภิบาล ๑ แขวงคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร เล่าว่า ตนเองมาวัดพระธรรมกาย มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้ทำทาน รักษาศีล เจริญ สมาธิภาวนา...อ่านต่อ
คุณป้าผวน ทำเกาะ บ้านเดิมอยู่ จ.นครราชสีมา แต่ปัจจุบันได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ มีอาชีพขายขนมหวานไทยตามตลาดนัด เริ่มเข้าวัดเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๕...อ่านต่อ
ด.ช.เจด็จ เดินดอง อยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ประสบกับอานุภาพหลายเรื่องดังนี้ เรืื่องที่ ๑ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ด.ช.เจด็จเกิดอาการปวดท้องอย่างมาก...อ่านต่อ
คุณพุฒิภัทรา ตั้งคุปตานนท์ อยู่ที่แขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ทำงานอยู่ที่โรงแรมโนโวเทล โลตัส ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เล่าให้ฟังว่า...อ่านต่อ
คุณชุติกาญจน์ บุญทอง เจ้าของร้านขายรถยนต์และอะไหล่รถยนต์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เล่าให้ฟังว่า เธอและคุณแม่เข้าวัดครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๗...อ่านต่อ
ด.ช.สุรพงศ์ รักษาจันทร์ มีอายุเพียง ๑๒ ขวบ เล่าว่า เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ผ่านมา ตนเองกับพี่และน้อง รวม ๓ คน ได้ชวนกันไปว่ายน้ำในค่ายทหาร...อ่านต่อ
คุณมณฑล-คุณฐิติพร อิทธิพลสิริ อาชีพธุรกิจส่วนตัวในด้านการก่อสร้าง และยาสมุนไพรจีน ทั้งสองท่านนี้เข้าวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณสุวดี คีตากร อยู่ที่ ซอยเสนานิคม ๑ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เล่าว่า ตนเองเริ่มเข้าวัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ โดยการชักชวนของเพื่อน แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย แต่เมื่อประสบปัญหาทางโลก...อ่านต่อ
คุณรัตนาภรณ์ วงศ์มีแก้ว เป็นครูสอนอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นอาสาสมัครประจำอยู่แผนกโภชนาการของวัดพระธรรมกาย ได้เล่าให้ฟังว่า...อ่านต่อ
คุณนงลักษณ์ ศรีเทพ มีอาชีพรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร เล่าว่า เริ่มเข้าวัดเมื่องานทอดกฐิน...อ่านต่อ
คุณสมเกิด ต่างถิ่น ทำงานอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ดเล่าว่า ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่องานมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๓๘ รู้สึกประทับใจมาก...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน