วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายต้านภัยโควิด

ต้านภัยโควิด
เรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร

 

วัดพระธรรมกายต้านภัยโควิด

       เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองคก์ร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ ๑๐๐ ลิตร Face Shield ๓๐๐ ชิ้น และหน้ากากผ้าแบบใส่แผ่นกรองจำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ฐิติ ศรีเจริญชัย อายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจ พร้อมด้วย ผศ.พญ.ลำพู โกศัลวิทย์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

      นอกจากนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมคณะศิษย์ ยังไปมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยหน้ากากผ้าแบบใส่แผ่นกรองจำนวน ๕๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ๒๐๐ หลอด โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ อีกทั้งยังมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ๑๐๐ หลอด แด่คณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรสันติศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสันติศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันไวรัสเหล่านี้ กองกิจการนิสิตจะได้จัดสรรให้แก่พระนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อไป

 

       มากไปกว่านั้น วัดพระธรรมกายยังได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์ มอบหน้ากากผ้าแบบใส่แผ่นกรองจำนวน ๕๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์สเปรย์ ๓๐๐ ขวด และ Face Shield ๓๐๐ ชิ้น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ และ ภญ.อัมพร ณรงค์สันติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ อีกทั้งวันเดียวกันนี้ยังได้มอบหน้ากากผ้า ๑๐๐ ชิ้น และแอลกอฮอล์สเปรย์ ๑๕๐ ขวด แก่ นพ.อภิชน จีนเสวก รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ทางโรงพยาบาลจะได้จัดสรรให้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ตามสายงานต่อไป

 

    สาธุชนท่านใดปรารถนาจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ กับทางวัด สามารถร่วมบริจาคและสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร. 09 6168 4355
Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล