วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

 

         สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอส่งแรงใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับ ในช่วงที่มีภัยอันเกิดจากโรคระบาดนี้ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมีโอกาสประสานความร่วมมือกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายฯ ดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ตามนโยบายคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของวัดและประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่วงรอบที่ตั้งวัดพระธรรมกาย จึงขอนำข่าวบุญสว่างมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับ

 

“ร่วมสนับสนุนการจัดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช”
      ด้วยการร่วมสมทบวัตถุดิบและอาหารกล่อง เพื่อจัดโรงทานสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี อาทิ วัดชินวราราม วรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี วัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง เป็นต้น ซึ่งกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

“มอบทาน มอบธรรม”
    ด้วยการมอบชุดเครื่องบริโภค ประกอบด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ไปยังผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

 

“น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันแด่วัดและคณะสงฆ์”
       ด้วยการถวายเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ซึ่งคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยและ Face Shield ซึ่งคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นแด่วัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นทางมาแห่งบุญ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในวัด

 

“สนองงานการคณะสงฆ์ จัดการประชุมออนไลน์”
 ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองงานกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และกองงานเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส) ในการติดตั้งและดำเนินการจัดประชุมออนไลน์ (VDO Conference) เพื่อให้งานการคณะสงฆ์ไม่ติดขัด สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

 

“สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด”
     ด้วยการสร้างสรรค์อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่วัด ชุมชน องค์กร และครัวเรือน สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในการใช้ประโยชน์ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันได้ อาทิ แท่นสบายมือ chill hands แบบลดการสัมผัสด้วยมือ เหมาะสมกับการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะ เป็นต้น

 

      ท้ายที่สุดนี้ ด้วยสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ สร้างความทุกข์ยากและความเดือดร้อนอย่างมากมายกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ดีที่สุดคงไม่พ้น “ธรรมะและบุญกุศล” โดยเฉพาะการมี “สติ” ในการดำเนินชีวิตทุกชั่วขณะ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาให้ควบคู่กับความ “สบาย” ไปด้วย เพื่อไม่ให้ชีวิตต้องตกอยู่ในสภาวะเศร้าหมองไม่ผ่องใสด้วยสภาวะ “ตื่นกลัว ตื่นตระหนก” และต้องยืนหยัดให้ชีวิตเป็นไปด้วยสภาวะ “ตื่นตัว ตื่นรู้” ประกอบกับความ “สม่ำเสมอ” ของการทำกิจวัตรป้องกันทั้งสุขภาพกายตามมาตรการทางโลก และสุขภาพใจตามวิธีปฏิบัติทางธรรม ควบคู่กับการคอย “สังเกต” สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา บุคคลอันเป็นที่รัก และสังคม ทั้งนี้เพื่อการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท พร้อมกับการหาโอกาสสร้างบุญกุศล และช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโลกในยามมีภัยนี้ เพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุดนะครับ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล