วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัมมนาพิเศษครบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย

งานสัมมนา
เรื่อง : พระพรชัย พลวธมฺโม, ดร.

 

สัมมนาพิเศษครบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

    วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เริ่มขุดดินก้อนแรกสร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ (วันมาฆบูชา) ดังนั้นวันมาฆบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงถือว่าเป็นวันครบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย ในปีนี้คณะกรรมการจัดงานจึงจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องฉายสื่อธรรมะ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 


      การจัดสัมมนาพิเศษ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลก สถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติร่วมกันจัดขึ้น โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธาน และผู้แทนองค์กรพุทธนานาชาติรวมทั้งผู้ทำงานด้านสันติภาพกว่า ๒๐ ประเทศ มาร่วมงาน


     งานเริ่มต้นโดย ดร.ไลท์ เก็ต ยง ประธานองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและสันติ และคุณโชวา ศากยะ สมาชิกรัฐสภาจังหวัดแบกมาตี ประเทศเนปาล กล่าวแสดงความยินดี ตามด้วยการชมสื่อชุดพิเศษ “ผลงานวัดพระธรรมกายในรอบ ๕๐ ปี” จากนั้น ตัวแทนองค์กรพุทธนานาชาติถวายโล่แก่วัดพระธรรมกายในโอกาสครบ ๕๐ ปี และถวายโล่แด่หลวงพ่อทัตตชีโวในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ ๘๐ ปี โดยมีโล่จากบุคคลสำคัญและองค์กรต่าง ๆ ดังนี้


       ๑. โล่จากคณะกรรมการ ดร.อัมเบดการ์ อนุสรณ์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งถวายโดยพระธรรมนาค ที่ปรึกษาอาวุโส

       ๒. โล่จากองค์กรไจกอน โดล์มา ลาห์กัง จากประเทศภูฏาน ซึ่งถวายโดยองค์ลามะ ตามัง รินโปเช ประธานองค์กร

       ๓. โล่จากประธานสมาคมการศึกษาอักษรจีนแห่งไต้หวัน ถวายโดยภิกษุณี ฉี มิ่งหยู

       ๔. โล่รางวัลนักบุญสันติภาพโลก โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและสันติ ถวายโดย ดร.ไลท์ เก็ต ยง ประธานองค์กร

       ๕. โล่รางวัลจากองค์กรบังกลาเทศพุทธยุวโพธิสัตว์ ถวายโดยนายชินมอย บารัว ประธาน 

       ๖. โล่รางวัลจากมูลนิธินิพพานสันติแห่งประเทศบังกลาเทศ ถวายโดยนางมิถิลา ชาวดูรี เลขาธิการ

       ๗. โล่รางวัลจากสมาพันธ์พุทธศาสนิกชนโลก บังกลาเทศ ถวายโดยนายรินกุ กุมาร์ บารัว ประธาน

       ๘. โล่รางวัลจากสมาคมการศึกษาอเนกประสงค์อหิละยาไบ โฮล์การ์ เมืองนาคปูร์ ประเทศอินเดีย ถวายโดยนายนิทิน กัชภิเย่ ประธาน

       ๙. โล่รางวัลจากคุณโชวา ศากยะ สมาชิกรัฐสภาจังหวัดแบกมาตี ประเทศเนปาล

   

      นอกจากนี้ยังมีการถวายของที่ระลึกโดย ดร.นีนีเอ สมาคมผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนานานาชาติ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และคุณเอมน ประธานองค์กรนโมพุทธะ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

      ในโอกาสนี้ หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณธรรมที่สำคัญ คือ สัจจะและความเคารพในครูบาอาจารย์ ควบคู่กับหลักการทำงาน คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้หลวงพ่อทัตตชีโวยังเมตตามอบโล่แก่ประธานอุปถัมภ์การจัดงาน คือ ดร.จักรพรรดิ พิทักษ์ธารารวย และคุณภาวีชญาณ์ ศรีวรรณวัฒน์ อีกด้วย


     จากนั้น เป็นการกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “สันติภาพโลกที่ยั่งยืนด้วยสันติสุขภายใน” โดยคุณสตีฟ คิลลีลี (Steve Killelea) ชาวออสเตรเลีย ผู้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ หรือ Institute for Economics and Peace (IEP) สรุปความโดยคุณสรวิชญ์ แสงสุวรรณ ทูตของสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ และทูตสันติภาพโลกของมูลนิธิโรตารีสากล ซึ่งมีเนื้อความโดยสรุปว่า ทางสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติสนใจที่จะนำ Inner Peace อันเกิดจากการนั่งสมาธิ (Meditation) มาเชื่อมโยงกับ Positive Peace และ Global Peace Index ในโอกาสต่อไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากร ทรัพยากร ที่มีคุณภาพของทั้งมูลนิธิธรรมกายและสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ เพื่อศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยเชิงประจักษ์ร่วมกันต่อไป


        จากนั้น พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบโล่แก่

       ๑. คุณสตีฟ คิลลีลี ผู้ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ

       ๒. คุณสรวิชญ์ แสงสุวรรณ ทูตของสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ และทูตสันติภาพโลกของมูลนิธิโรตารีสากล

       ๓. คุณแพทริเซีย การ์เซีย ทูตของสถาบันเศรษฐกิจและสันติภาพนานาชาติ และทูตสันติภาพโลกของมูลนิธิโรตารีสากล

      ตามด้วยการอภิปรายเรื่อง “บทบาทวัดพระธรรมกายในการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” โดยตัวแทนองค์กรพุทธทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงศิษยานุศิษย์ของวัด อาทิ กัลฯ วิรงรอง รัตนฉายา โดยมีกัลฯ วรรณนรี ไตรเนตร เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในชุดแรก


      ในโอกาสนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าวัดพระธรรมกายเริ่มสร้างขึ้นด้วยการบุกเบิกของหลวงพ่อธัมมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และคณะศิษย์ ด้วยทุนเริ่มต้น ๓,๒๐๐ บาท ด้วยความตั้งใจสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี เพื่อให้วัดเป็นที่ฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุสามเณร และการฝึกปฏิบัติของสาธุชนทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลัก “สุจริต ๓ อริยสัจ ๔ หลักความดีสากล ๕” ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ ๑. มีศูนย์สมาธิทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ๒๐๐ กว่าศูนย์ และมีพระภิกษุสามเณรประจำ ๒,๐๐๐ กว่ารูป ๒. ปัจจุบันมีกิจกรรมหลัก คือ บวชพระเข้าพรรษา ๕,๐๐๐ รูป บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ รูป ๓. จัดโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า มีเยาวชนร่วมกิจกรรมปีละกว่า ๕ ล้านคน ๔. จัดโครงการถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ทุกเดือน เป็นปีที่ ๑๕ เป็นต้น โดยในทุกกิจกรรมวัดพระธรรมกายยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพความเป็นมนุษย์ด้วยหลักพื้นฐานการให้ คือ ทาน-การแบ่งปันสิ่งของ ศีล-การให้ความไว้วางใจกัน ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกัน และสมาธิภาวนา-ให้สติให้ปัญญาอย่างต่อเนื่อง

 

    ทางด้านคุณลีลาวดี วัชโรบล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาฯ เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า เรายังอยู่บนเส้นทางเดิมของพวกเราไม่เปลี่ยนแปลง คือ ไม่สู้ ไม่หนี หมั่นทำความดีเรื่อยไป และวันนี้วัดพระธรรมกายยังคงเดินหน้าในเส้นทางเดิมที่ออกแบบไว้เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว ส่วน ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยระดับนานาชาติ โครงการปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ถ้าวัดพระธรรมกายเป็น “แมลง” ก็สลัดสภาพ “ดักแด้” โบยบินไปยังท้องฟ้ากว้างไกล กลายเป็น “ผีเสื้อ” เผยแผ่ธรรมะสู่ระดับโลก มุ่งดับทุกข์ในใจคนทั่วโลก ซึ่งแนวคิดที่จะสร้างสันติภาพภายในด้วยการ “หยุด” นี้ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาววัดพระธรรมกายในรอบ ๕๐ ปี

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล