วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โทษ ๖ ประการของการดื่มสุรา

เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

 

โทษ ๖ ประการของการดื่มสุรา


       มีหลายคนเข้าใจผิดว่า การดื่มสุรานิดหน่อย ถ้าดื่มแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าไม่บาป แต่แท้จริงแล้ว การดื่มสุราเป็นการทำร้ายร่างกาย ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเอง เปรียบเสมือนการดื่มยาพิษเข้าร่างกายทีละนิด พอรู้ตัวอีกทีก็ทรมานด้วยโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปพร้อมกับผู้ดื่มด้วย และที่สำคัญการดื่มสุรา ก็ถือเป็นการผิดศีลข้อ ๕ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษจากการดื่มสุราไว้ดังนี้

๑. ทำให้เสียทรัพย์

๒. ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท

๓. ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง

๔. ทำให้เสียชื่อเสียง

๕. ทำให้แสดงกิริยาที่ไม่สมควรเนื่องจากขาดความละอาย

๖. ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย

         ฉะนั้น เราอย่าดื่มสุราเลย เเม้หลายคนจะยืนยันว่า จะพยายามดื่มแบบไม่ให้ขาดสติ ซึ่งหากพิจารณาอย่างถ่องแท้จะพบว่า จริง ๆ ขาดสติตั้งแต่คิดจะดื่มแล้ว เพราะรู้ว่าไม่ดีแล้วยังดื่มอีก...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล