ชี แม่ชี

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2547

 

.....ชี เป็นชื่อนักบวชประเภทหนึ่งที่นุ่งขาวห่มขาว เช่น ชีปะขาวหรือชีผ้าขาว ฤาษีชีไพร

 

             .....ชี ในปัจจุบันใช้หมายถึงหญิงที่ถือบวช โดยโกนผมและคิ้ว นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล ๘ เรียกเต็มว่า แม่ชี

 

         .....แม่ชี ในบางแห่งมีสำนักเป็นของตนเองเผยแผ่ศาสนา แนะนำสั่งสอนหลักธรรมประโยชน์ให้แก่สังคม มีบทบาทเป็นที่ยอมรับกันในสังคม บางสำนักสามารถออกบิณฑบาตและมีผู้ใส่บาตรให้เหมือนกับพระสงฆ์

 

         .....ชี มีความพยายามแปลกันว่า ผู้ชนะผู้มีชัยชนะ โดยกล่าวว่ามาจากคำว่า ชิ หรือ ชินะ ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะ

 

 Total Execution Time: 0.00081486304601034 Mins