คู่สวด

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2547

 

 

             คู่สวด เป็นคำเรียกพระภิกษุ ๒ รูปผู้ทำหน้าที่สวดประกาศในท่ามกลางสงฆ์เวลาทำสังฆกรรมอุปสมบท เพื่อให้สงฆ์ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บวชและถามมติของสงฆ์ว่าจะยอมรับผู้บวชให้เป็นภิกษุหรือไม่ เรียกว่า พระคู่สวด หรือ พระกรรมวาจา ( ดูเรื่องกรรมวาจาจารย์ )

 

           การสวดกรรมวาจาในการทำสังฆกรรมทุกอย่างนั้น พระคู่สวดจะต้องสวดด้วยเสียงดังชัดถ้อยชัดคำ วรรคตอนถูกต้อง ไม่ตกหล่น ถ้าสวดไม่ชัด ไม่ถูกต้อง และตกหล่น เรียกว่า อักขรวิบัติ หรือ กรรมวาจาวิบัติ สังฆกรรมนั้นใช้ไม่ได้ ต้องทำใหม่

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040017008781433 Mins