ไหว้

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2563

ไหว้

ไหว้..เมื่อเราดีใจที่ได้เจอกัน
ไหว้..เมื่อเธอเเละฉันจำต้องร้างไกล
ไหว้..ขอบคุณที่หนุนนำ
ไหว้..เเทนคำขออภัย
ไหว้..เมื่อใจเราเคารพกัน

มือพนมก้มลงเเละน้อมทั้งใจ
เป็นกิริยาที่ทำให้โลกสวยงาม
ดังดอกบัวชูช่อไหว
มือทั้งสองรวมกันสื่อหมายความ
เเทนดอกไม้จากดินเเละน้ำ
วัฒนธรรมงดงามจากสองมือ

ไหว้..เมื่อเราศรัทธาในสิ่งใด
ไหว้..ก่อนนอนผ่อนใจให้ได้น้อมนำ
ไหว้..รับพรคำสอนสั่ง
ไหว้..เมื่อฟังพระธรรม
ไหว้..ต่อครูเมื่อรู้วิชา
ไหว้..คือวัฒนธรรมอันงดงามจากสองมือ
ไหว้..คือวัฒนธรรมอันงดงามของเเผ่นดิน


(เพลงไหว้ เเต่งโดยประภาส ชลศรานนท์)

 Total Execution Time: 0.023601269721985 Mins