ไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนี่ยว ไม่รั้งอะไรเลย

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2564

641220-B.jpg

ไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนี่ยว ไม่รั้งอะไรเลย

       ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สึกผ่อนคลาย ให้ใจใสๆ ใจเกลี้ยงๆ ใจไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนียว ไม่รั้ง ในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใส ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง เพื่อให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

          ปล่อยวางทางใจ ให้ใจใสๆ ใจเกลี้ยงๆ รักษาใจให้ใส ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อใจเราไม่เหนี่ยวไม่รั้งอะไรทั้งสิ้น ใจจะค่อยๆ มีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดความโล่งว่าง อยู่ภายในกายเบาใจเบาใจใส่ใจละเอียด เมื่อใจเราไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนียว ไม่รั้งอะไรแล้ว ใจจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆ 

          ในขณะเดียวกัน เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ มีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำไป แต่ใจก็ต้องปล่อยวาง เพื่อให้ใจได้มีโอกาสรับความสุขบ้าง ใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจ แต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดี และต้องให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูก

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011281649271647 Mins