หมั่นสังเกต ทำอย่างไรจึงหยุดนิ่งสมบูรณ์

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2565

650111-0B.jpg

หมั่นสังเกต ทำอย่างไรจึงหยุดนิ่งสมบูรณ์

          หยุดเป็นตัวสำเร็จ หยุดอย่างเดียว ให้มีสติ สบาย สม่ำเสมออยู่ภายใน เดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเอง นั่งให้นิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม่เดี๋ยวก็ทำได้กันทุกคน แม้จะยากแต่ก็ไม่มาก ยากพอสู้ สู้ด้วยความเพียรอย่างถูกหลักวิชชาด้วยฉันทะ คือรักที่จะทำ เพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่า ทำแล้วมีความสุขมีความปีติ แล้วความเพียรจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ..โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยใจจะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนในทุกกิจกรรม อยากแต่จะทำให้ได้ อยากจะเข้าถึง อยากจะทำให้ดีกว่านี้ แล้วจะค่อยๆ สังเกตไปเรื่อยๆ ว่าทำอย่างไรจึงจะหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ จะเห็นได้ชัดใสสว่าง เข้ากลางคล่อง ซึ่งอิทธิบาท ๔ จะมาตอนนี้

          สิ่งนี้มีความสำคัญกับชีวิตของเรามาก ถ้าทำได้..ทำเป็น..จะเห็นภาพภายใน เราจะอัศจรรย์ใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “คำแนะนำสั่งสอนของท่านดีเลิศประเสริฐจริงๆ จึงทำให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัว ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดตัวกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์” เราจะยิ่งอัศจรรย์ใจว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาได้อย่างไร ท่านรู้เห็นแล้วทำไมท่านไม่หวงแหน กลับให้คำแนะนำที่ดีให้เราได้เข้าถึงธรรมอย่างท่านดีอย่างท่าน เก่งอย่างท่าน ปกติคนเราจะหวงความรู้ที่จะทำให้คนอื่นเก่งเท่ากับตัวเอง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนอกจากท่านจะไม่หวงแล้ว..ยังสอนให้เห็นตามท่านอีกด้วย เพราะฉะนั้น..ทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชชาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ ผู้มีความเพียรย่อมสมความปรารถนากันทุกคน

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013869325319926 Mins