อธิการ

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2547

 

อธิการ แปลว่า การทำให้ยิ่งใหญ่ การทำที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทำให้ยิ่งใหญ่

 

             อธิการ หมายถึงการเอาใจใส่หรือติดตามการให้บริการ การควบคุมดูแล การบริหารการจัดการ การช่วยเหลือ การบูชา การสักการะ บุญบารมี

 

อธิการ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้หมายถึงบุญบารมี ความดี เช่น บุญญาธิการ และหมายถึง บุคคลผู้เป็นใหญ่ เช่น

เรียกพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่า พระอธิการ

เรียกเจ้าคณะตำบลที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่า เจ้าอธิการ

ในทางโลกเรียกผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัยว่า อธิการบดี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0089395523071289 Mins