เมถุน เมถุนธรรม

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2547

 

 

    เมถุน แปลว่า กรรมของคนคู่ การกระทำของคนที่เป็นคู่ คือทำคนเดียวไม่ได้ เรียกเต็มว่า เมถุนธรรม

 

 

 

 

 

 

               เมถุน หมายถึงการร่วมเพศ การมีเพศสัมพันธ์ เรียกกิริยาเช่นนั้นของบรรพชิตเช่นพระภิกษุสามเณรว่า เสพเมถุน หรือ เสพเมถุนธรรม

 

              การเสพเมถุนถือว่าเป็นความผิดทางพระวินัยที่ร้ายแรงและมีโทษร้ายแรง สำหรับบรรพชิตจัดเป็นอกรณียกิจคือสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรทำ

 

เสพเมถุน มิใช่หมายความว่าเสพยาที่มีกลิ่นฉุนแรงหรือเสพยาเสพติดแต่ประการใด

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร