แค่คิดก็สำเร็จ

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2556

 

 

แค่คิดก็สำเร็จ

ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ เพราะ ๑ สมอง ๒ มือ คือต้องขยัน
ต้องเก่ง  ต้องทำด้วยตัวเองนั้น  ถูกต้องเพียงส่วนหนึ่ง  แต่ยังไม่สมบูรณ์ 
เพราะบางทีมีหลายสมองหลายมือแล้ว ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย
แต่สำหรับบางคน  ไม่ได้ใช้สมองกับมือ  แค่นึกๆ คิดๆ ดำริอยู่ในใจก็สำเร็จได้
เพราะมีคนมาคอยช่วยเหลือและมีสิ่งดีๆ  เกิดขึ้นมาเอื้ออำนวย
ทั้งนี้ก็เพราะกำลังบุญ  นับว่าน่ามหัศจรรย์ทีเดียว
 

 

ตะวันธรรม จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
13 สิงหาคม พ.ศ. 2550

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Succeed by Thought

The idea that a self-made person becomes successful
by their own intelligence and perseverance is partially correct,
but these factors alone are not what create success.
Sometimes, even people with perfect teamwork and immense effort
cannot achieve their goals easily.
 

 

The Sun of Peace from the book : "At Last You Win"
13 August 2550

 Total Execution Time: 0.001565416653951 Mins