พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอ

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2558

 

พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๘๘

           พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอ : ความเคยชินจะทำให้เผลอไปทำวิธีที่ผิดเสมอ ต้องพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ เริ่มต้นใหม่เสมอ

            ชีวิตที่ดีที่สุด : หลวงพ่อขอยืนยันว่า ชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุด เหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเลย เพราะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล มีเวลาสำหรับแสวงหาความรู้ภายในที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มีไว้สำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มาจากลาภ ยศ สรรเสริญ อย่างที่มนุษย์เข้าใจกัน

           ต้องนั่งจนเกิดความมั่นใจ : ต้องนั่งจนเกิดความมั่นใจ และเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาได้ กล้าที่จะไปอธิบาย และยืนยันกับคนทั้งโลกได้ว่าวิชชาธรรมกายมีจริง อย่างมหาทุคคตะยืนยันกับพระอินทร์ว่า พระรัตนตรัยมีจริง พอพระอินทร์ถาม มหาทุคคตะถามกลับ ท่านเป็นใคร ไปไกล ๆ เลย มหาทุคคตะได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ไม่มีความรู้สึกว่า ตัวเองยากจนเลย พระอินทร์จะเอาสมบัติมาล่อก็ไม่สำเร็จ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.02648135026296 Mins