จากนโยบายของคุณยายอาจารย์ที่ว่า “คนมาวัดร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน” จึงทำให้เกิดโรงครัวของวัด
...อ่านต่อ
ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น การที่ใคร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือ การสร้างต้นแบบ
...อ่านต่อ
มีผู้สอบถามมาว่า อาตมาเคยดื้อกับหลวงพ่อไหม ก็ต้องขอตอบตามความสัตย์ว่า เคย และเป็นบทเรียนสำคัญ
...อ่านต่อ
จากการที่มีสาธุชนหลายท่านได้บอกว่า ได้อ่านบทความหลวงพ่อสอนอะไรแล้วยิ่ง รัก เคารพหลวงพ่อมากยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
เมื่อวานเห็นภาพงานวิสาขบูชานานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ทำให้อาตมานึกถึงความผิดพลาดในอดีตของตนเอง
...อ่านต่อ
โดยหลักการของการบริหารแล้ว ทุกองค์กรจะมีนโยบายหลักซึ่งเป็นแนวทางในการทำงาน
...อ่านต่อ
 มีคำถามจากหลายท่านว่าทำไมวัดพระธรรมกายจึงสามารถขยายวัดสาขาในอเมริกาได้หลายแห่ง
...อ่านต่อ
เมื่อตอนยังเด็กด้วยสภาพแวดล้อมที่เห็นจนชินตาคือ สีเขียว ญาติ ๆ ผู้ชายก็เป็นทหาร
...อ่านต่อ
ด้วยมโนปณิธานในการสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมาสารพัดปัญหา สารพัดเรื่องถาโถมเข้ามาที่วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม เมื่อหวังจะให้มีการพัฒนาบุคลากรของตน
...อ่านต่อ
ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม จะต้องมีฝ่ายบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลของบุคลากร
...อ่านต่อ
ในการสร้างบารมีไม่ใช่เพียงแค่การที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเท่านั้น แต่ทุกย่างก้าว จะต้องเดินไปด้วยความระมัดระวัง
...อ่านต่อ
การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเข้าใจ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
...อ่านต่อ
หากเราจำกันได้ ในสมัยหนึ่งหลวงพ่อทัตตชีโว ท่านจะเทศน์ในหัวข้อ "คนดีที่โลกต้องการ" อยู่เป็นประจำ
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีการวางแผนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนงาน แผนเงิน และแผนคน
...อ่านต่อ
จากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณบ้าง จากหลักศิลาจารึกบ้าง หรือตามใบลานบ้าง ทำให้เราสามารถสืบค้นเรื่องราวในอดีต
...อ่านต่อ
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเมื่อเปิดดูข่าว ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์หรือข่าวจากอินเทอร์เนต
...อ่านต่อ
เมื่อเรายังอยู่ในสังคมที่จำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยเงิน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เงิน เป็นสิ่งที่สำคัญ
...อ่านต่อ
ในการเดินทางหากมีเส้นทางให้เราเลือกหลายเส้นทาง แม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่มีหลายทางเลือก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร