อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา ดังนั้นเป็นต้น อวิชชา ความรู้ไม่จริง
...อ่านต่อ
ที่วัดปากน้ำนี่นะมีธรรมกายสูงกว่าสานนั่นอีก โดยนั่นสู้ไม่ได้ ไกลกว่าสานนั่นอีก เขามีธรรมกายกัน
...อ่านต่อ
ถ้าว่าทำธรรมกายเป็นละก็ มันฉลาดกว่ามนุษย์หลายสิบเท่าเชียวนะ
...อ่านต่อ
อาตาปีเพียรให้กลั่นกล้า อาจหาญทีเดียว เพียรไม่ย่อ ไม่ท้อ ไม่ถอยทีเดียวเอาเป็นเอาตายทีเดียว
...อ่านต่อ
เป็นฆราวาสครองเรือนให้หมั่นให้ทาน ให้ละสุขน้อยโดยการบริจาคทาน
...อ่านต่อ
ปุญญาภิสังขาร  สังขารตบแต่งให้เกิดเป็นบุญชั้นมนุษย์นี้ ในชมพูทวีป แสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาล
...อ่านต่อ
ศรัทธา  ความเชื่อ  เมื่อประพฤติถูกเช่นนี้  เชื่อแน่ก็ได้รับความสุขแท้ๆไม่ต้องไปสงสัยเชื่อมั่นลงไปทีเดียว
...อ่านต่อ
บุคคลที่เข้าถึงแล้ว ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ถึงพระพุทธเจ้าก็คือตัวธรรมกาย  ถึงธรรมกายก็เหมือนถึงพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
อนติมานี ไม่มีอติมานะ เย่อหยิ่งจองหองไม่มี ไม่มีเย่อหยิ่งจองหองจริงๆ ทีเดียว
...อ่านต่อ
อานิสงส์ผลของเจ้าตนผู้บวชของมารดาบิดาของผู้อุปถัมภ์ให้บวชมากมายนัก 
...อ่านต่อ
พุทโธ่เอ๋ย...เราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโต  เป็นหนุ่มเป็นสาวคลองเหย้าครองเรือน เหมือนเด็กจริงๆ  เด็กๆ เล่นขายของกันแท้ๆ
...อ่านต่อ
สัตว์โลกในโลกนี้มีกามคุณเป็นอารมณ์ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เป็นที่ชอบใจเป็นอารมณ์หมดทั้งสากลโลก
...อ่านต่อ
สภาพที่เป็นธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่สุคติ  และสภาพที่เป็นอธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่ทุคติ
...อ่านต่อ
กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นมีดวงบุญอีกดวงหนึ่ง ดวงบุญดวงนั้นแหละจะนำไปเกิด
...อ่านต่อ
เจ้าของผู้ปกครองบุญนั้นมี 2 ภาค มารปกครองภาคหนึ่ง พระปกครองภาคหนึ่ง
...อ่านต่อ
เวลาฝนตกเราเห็นมิใช่หรือ? ฝนมาทางท้องฟ้า ไม่ใช่มาทางใต้ดิน ฝนมาจากท้องฟ้า แต่เดิมฝนมาจากที่ไหน?
...อ่านต่อ
ทานในพระสูตร ๑๐  ทานในพระวินัย ๔  ทานในพระปรมัตถ์ ๖  และทานในทักขิณาวิภังคสูตร เป็นทานอันยอดเยี่ยม
...อ่านต่อ
บุญกุศลของบุคคลนั้นย่อมแตกต่างกันไป หาเหมือนกันไม่ สุดแต่บุญทานที่ตนกระทำไว้ในอดีตชาติ
...อ่านต่อ
คุณสมบัติ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เป็นที่ปรารถนาของมหาชนหมดทั่วสากลโลก
...อ่านต่อ
ถ้าได้เขาถึงพุทธรัตนะแล้วอย่าปล่อยเป็นเด็ดขาด ใจขาดขาดไป ตายก็ตายไป ใจติดอยู่กับพุทธรัตนะนั่นแหละ
...อ่านต่อ
เณรฝรั่ง ชั่วบวชเณรเท่านั้นแหละ เป็นฝรั่งแท้ๆ ตั้งแต่ใจหยุดใจใสจนกระทั่งพระอรหัตนี้ หน้าตัก ๒๐ วานี้ ทำให้ได้ตลอด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล