ชีวิตคนเราเหมือนกับการร้อยมาลัย เมื่อเรามีเข็มอันหนึ่งซึ่งเป็นแกนของชีวิต แล้วเราก็ร้อยด้าย สมมุติเราร้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง