พระมหาเถระ … ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาแห่งธรรม พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปูชนียภิกขุผู้ยังคุณูปการแก่พระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
...อ่านต่อ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ชาติภูมิ เดิมชื่อ สด นามสกุล มีแก้วน้อย
...อ่านต่อ
จากผลงานการวิจัยของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดเผยถึงเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย”
...อ่านต่อ
หลักในการดำเนินชีวิตของนักสร้างบารมี ผู้มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
แม้สังคมปัจจุบันกำลังก้าวสู่ทศวรรษแห่งความเครียดและวิตกกังวล
...อ่านต่อ
เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวไทย มากกว่า 40 ล้านคน
...อ่านต่อ
ในคำถามว่า"สุรา"หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดหรือไม่?
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน
...อ่านต่อ
เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน
...อ่านต่อ
จากที่....จน...เครียด...ซดเหล้า กลุ้ม...เซ็ง...คิดไม่ออก...อัดบุหรี่
...อ่านต่อ
จากในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2549 วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งในปี พุทธศักราช 2549 นี้ตรงกับวันที่ 7 กันยายน ตรงกับที่เป็นวันคล้ายแห่งการเข้าถึงธรรมกายของหลวงปู่วัดปากน้ำ(พระมงคลเทพมุนี)
...อ่านต่อ
ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน...
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สละชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ด้วยฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ. น่าน
...อ่านต่อ
ชาติภูมิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโ ป.ธ. ๙)สถานะเดิม ชื่อ ช่วง นามสกุล สุดประเสริฐ
...อ่านต่อ
โทรศัพท์มือถือ" กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคโลกาภิวัตน์ที่จะขาดเสียมิได้ มีบ้างบางคนที่มี "มือถือ"
...อ่านต่อ
เมืองไทย คนไทยมีบุญวาสนามาตั้งแต่บรรพกาล ด้วยมีพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถมาตลอดช่วงสมัย
...อ่านต่อ