วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรทั่วไทย รวมใจสวนกระแสแก้วิกฤตด้วยบุญ

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ตักบาตรทั่วไทย
รวมใจสวนกระแสแก้วิกฤตด้วยบุญ


            แม้ว่าในยามนี้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลง และสร้างความวิตกกังวลให้แก่คนทั่วโลก แต่สำหรับชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ย่อมไม่หวั่นไหวไปกับกระแสเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลงเป็นของธรรมดา ชาวพุทธผู้ฉลาดยังคง สั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอ เพราะตระหนักดีว่า บุญคือทั้งหมดของชีวิต และภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นก็เพราะว่า บุญของผู้คนส่วนใหญ่ใน สังคมนั้นเริ่มหย่อนลงนั่นเอง

            ดังนั้น หนทางแก้ไขที่ดีที่สุด คือ การทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือ ให้ทุกคนมีความอดทน ในการใช้ชีวิต และพร้อมกันนี้ให้ตั้งในสั่งสมบุญอย่าได้ขาด โดยเฉพาะการสั่งสมมหาทานบารมี ซึ่งถ้าหากผู้คนในสังคมไทย ๖๐ กว่าล้านคน พร้อมใจกันสวนกระแสเศรษฐกิจหมั่นให้ทานกันสม่ำเสมอ ไม่นานย่อมสามารุพลิกวิกฤตใด้ด้วยบุญอย่างแน่ นอน เหมือนดังที่โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทั่วไทย ได้พยายามรณรงค์ให้ชาวไทยร่วมใจ กันตักบาตร พระทั่ว ประเทศอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ ๒ แล้ว และยังคงได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง จนสามารถขยายการจัดงานใน จังหวัดต่างๆ มาฝากท่านผู้อ่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตักบาตรพระ ๒,๕๕๒ รูป เขตดอนเมือง กทม.

            วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๒ รูป ณ ถนน สรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ศุภศร เกษรมาลา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ อากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

            การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์เขตดอนเมืองและหลักสี่ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และกรมการขนส่งทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรมยุทธบริการทหาร และกรมการทหาร สื่อสาร กองบัญชาการทหารสุงสุด กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง บริษัท ดรีมทีม ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ตลาดวัฒนานันท์ ดอนเมือง ร้านอาหารสมหวังไก่ย่างดอนเมือง ห้างทองเซ่งเฮงล้งดอนเมือง ขาหมูนครปฐม สระว่ายน้ำเดโช่โย่ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ชาตรามือ จอยมาร์ค ทอฝันฟาร์มโคราช บริษัท โกลด์เบรด จำกัด บริษัท ควีน โปรดัคส์ จำกัด ชมรมคนรัก ดอนเมือง สมาคมบัณฑิตรัตน์ สมาคมสื่อสีขาว สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนสีกัน โรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนวัดดอนเมือง กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดนครปฐม

            พิธิตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมคุณาภรณ์เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาส วัดสามพระยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ. ดร. อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ถิ่นพุทธภูมิอันเก่าแก่แห่งนี้ ได้สร้างมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีล ธรรมโลก และเป็นการส่งกำลังใจให้พระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ตลอดทั้งชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบ ความเรียบร้อยในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ วัชระเกียรติยศ ให้แก่ผู้ที่ร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีกด้วย พิธีตักบาตรในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความ ร่วมมือจากคณะสงฆ์จากจังหวัดนครปฐม นายกเทศมนตรีศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เด็กดี V-Star จากโรงเรียนสุธีธร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดกลางคูเวียง ภัตาคารจีนฉั่วเซ่งฮง ร้านลูกชิ้นปลาน้ำใสที่ ๑ บ้านอาหารศรีสุวรรณ ร้านไก่ย่างโคราชสาย ๔ ร้านส้มตำป้าอ้อย สมาคมบัญฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย


 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดนครพนม

            เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนราชการและชาวจังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูปขึ้น ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนนวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนน โดยได้รับความเมตตาจากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากจังหวัดนครพนม และคณะสงฆ์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

            สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับ ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จากจังหวัดนครพนม วัดนครพนม ทหารบกจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานพระ พุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์นครพนม อำเภอธาตุพนม สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม สำนักงานเทศบาล ตำบลนาแก สำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ หอการค้าจังหวัดนครพนม ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครพนม ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสกลนคร ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุดรธานี ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดหนองคาย ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต สถานีตำรวจภูธาตุพนม ชมรมนครพนมร่มเย็น สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจทั้งชาติ เเละนักเรียน V-Star จากหลาย โรงเรียนในจังหวัดนครพนม วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
    ภาพการจัดตักบาตรในโครงการนี้ คือภาพของการสร้าง บารมีอย่างแท้จริง เพราะบารมีคือบุญชนิดพิเศษ ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะทำความดีอย่างต่อเนื่องและเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และการจัดโครงการนี้ก็มีจุดมุ่งหมายอัน ยิ่งใหญ่ที่จะ ฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยและสังคมโลก อันจะเป็นการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ดังนั้น เราทุกคนย่อมได้เสวยผลแห่งความสุขและความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน


 

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล