วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เทศกาลแห่งงานบุญใหญ่ เตรียมงานวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธรรม์ ชยังกูร

 

 

             วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายนของทุกปี ถือเป็น เทศกาลแห่งงานบุญใหญ่ของสาธุชนผู้ใฝ่บุญทุกท่าน เพราะเป็นโอกาสของการรับบุญถวายมหาสังฆทานกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศนับแสนรูป โดยเฉพาะ ในปีนี้จะมี คณะพระสังฆาธิการเมตตาเดินทางมารับไทยธรรมถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ซึ่งการที่มีคณะสงฆ์ เดินทางมามากมายเช่นนี้ ถือเป็นสุดยอดแห่งความปีติ ของชาวพุทธ และเพื่อให้การถวายมหาทานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างประณีตและสมบูรณ์ที่สุด ผู้มีบุญทั้งหลาย จึงตั้งใจมาช่วยกันเตรียมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งงานที่ จะต้องเตรียมในครั้งนี้มีหลายส่วนด้วยกัน

 

 

             โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม วันจันทร์ที่ ๑๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. หลังเสร็จจากการถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง สาธุชนก็ได้มาช่วยกันบรรจุอุปกรณ์ การขบฉันทั้งช้อน สอม และทิชชู บรรจุใส่ซองอย่างเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งระบบการพับทิชชู และการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ มีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ ในทุกขั้นตอนราวกับอุปกรณ์ที่จัดไว้อยางดีแล้วในภัตตาคารหรู เพื่อให้ทานที่เราตั้งใจถวายเป็นทานที่ประณีตที่สุด เหมาะสมกับการแรมทางมาไกลด้วย ความเมตตาของคณะสงฆ์ หลังจากจัดเตรียมอุปกรณ์ การขบฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. พับและบรรจุผ้าไตรใส่ถุง เราได้เห็นบรรยากาศของ การรับบุญที่แช่มชื่นเบิกบานของคนทุกวัย ที่ตั้งใจรับบุญกัน ด้วยความเบิกบาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพในธงชัยแห่งพระอรหันต์ เด็กชายตัวเล็กๆ บางคนถึงกับใฝ่ฝันว่า เมื่อเติบโตขึ้นเขา อยากบวชเป็นพระบ้างเพื่อที่จะมีโอกาสได้ครอง ผ้ากาสาวพัสตร์ และได้ปฏิบัติธรรมเดินตามรอยทางที่ พระสังฆาธิการทุกรูปได้เป็นต้นแบบไว้ดีแล้ว ผ้าทุกผืนได้รับการพับและจัดใส่ถุงอย่างเรียบร้อย หลังบรรจุไตรแต่ละผืน เสร็จเรียบร้อยก็พากันกราบไปที่ผ้าไตรชุดนั้น ชีวิตและลมหายใจในขณะนั้นต่างผูกพันกับพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้น การพับและบรรจุผ้าไตรมีการเตรียมงานต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน

 

 

               พอถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน หลังเสร็จจาก การปฏิบัติธรรมและฟังธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมปกติที่ได้ ปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันเตรียมงาน บุญพิเศษร่วมกัน ซึ่งบุญที่จะได้ร่วมกันรับในบ่ายนี้มี ๓ บุญด้วยกันคือ
              ๑. ทำความสะอาดวิหารคด โซน ๑,๒, ๗,๘ (ทิศใต้) ทั้งกวาด ทั้งถู ลานวิหารคดให้สะอาดสะอ้าน ด้วยความ เบิกบานบันเทิงบุญ วิหารคดสะอาดเท่าใด เรือนใจของเราก็สะอาดมากเท่านั้น รวมถึงบุญนี้ยังส่งผลให้สว่างไปถึง วิมานของพวกเรา อีกด้วย
              บุญในส่วนที่ ๒ คือ การย้ายเสตจพระจากสภาธรรมกายสากลไปวิหารคด วันที่ ๒๒ เมษายนนี้ เราจะได้เห็น คณะสงฆ์นับแสนนั่งอยู่บนเสตจอย่างสงบสำรวม ยังใจของเราให้ปีติในบุญเป็น ทัสนานุตริยะที่เห็นได้โดยยาก
              บุญในส่วนที่ ๓ สาธุชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับพระฉันภัตตาหาร และเพื่อรับรองคณะสงฆ์ หลังเสร็จสิ้นการเตรียมงานในวันนี้แล้ว

 

 

              วันจันทร์ที่ ๘ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายนนี้เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. สาธุชนผู้ใฝ่บุญก็จะได้มาช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับพระฉันภัตตาหารและรับรองคณะสงฆ์ร่วมกันอีกครั้ง
              และวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึง วันพุธที่ ๑๕ เมษายนนี้ เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. ก็เป็นขั้นตอนของการทำ ความสะอาดเสตจพระรับไทยธรรมและจัดเก้าอี้พระ พอถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. ก็จะได้ร่วมกันรับบุญบรรจุยา บางส่วนก็ช่วยกันเตรียมไทยธรรม ปัดฝุ่นและปูผ้าคลุมโต๊ะสำหรับฉัน
             วันจันทร์ที่ ๒๐ ถึง วันอังคารที่ ๒๑ เมษายนนี้ เวลา ๑๒.๓๐-๑๘.๐๐ น. มีบุญที่ร่วมกันรับใน ๒ ส่วน ด้วยกัน คือ จัดเตรียมไทยธรรม ปูอาสนะ และบุญปัดฝุ่น รวมถึงได้ร่วมกันปูผ้าคลุมโต๊ะสำหรับพระฉัน พอถึงวันที่ ๒๒ เมษายนนี้ เราจะได้ร่วมกัน สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งกับ คณะพระสังฆาธิการจาก ๓๐,๐๐๐ กวาวัด นับแสนรูป ภายในวันเดียว โอกาสแห่งการถวายทานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ถือเป็นความโชคดีของ ชีวิต ที่พวกเราได้เกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง ได้เกิดมาพบกับมหาปูชนียาจารย์ ผู้นำในการสร้างบารมี ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ปรารถนา ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบกับสันติสุข ด้วยการแสวงบุญ สร้างบารมี มีความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน

 

 

             พอถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายก็จะได้มาช่วยกันรับบุญอีกครั้ง ด้วยการย้ายเสตจ พระจากมหารัตนวิหารคดกลับมา ยังสภาธรรมกายสากล

             อาจจะกล่าวได้ว่า เทศกาลบุญใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการรับบุญที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน ทั้งเตรียมงาน ทั้งได้ถวายทานเองต่อเนื่องจนถึงการเก็บงาน จิตของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ทั้งก่อนให้ทาน ขณะให้ทาน และหลังให้ทาน บุญนี้จึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล อำนวยความสุขความสำเร็จ แก่ชีวิตของเราให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัยและปัจฉิมวัย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล