วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๒๖ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันฺทสโร)

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

“เกิดมาจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร

อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง

ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย เลิกอยากลาหยอก

รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป

เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้”

 

คติธรรม..พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)          คติธรรมอันล้ำค่าที่นำมาแสดงข้างต้นนี้ อ่านแล้วยิ่งซาบซึ้ง อ่านแล้วยิ่งซึมเข้าไปในใจ และเมื่อผู้ใดได้อ่านแล้วเชื่อว่าจะได้รับสิ่งที่เป็นคติธรรมอันเลิศค่า ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องสอนและเตือนตนเอง เพราะคติธรรมดังกล่าวแม้เพียงไม่กี่บรรทัด ก็แสดงให้เห็นแผนผังแห่งชีวิตที่นับตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมา จนกระทั่งสู่ความหลุดพ้นอันเป็นอมตะ... แต่ ที่น่าคิดก็คือ ผู้ที่จะกลั่นกรองคำดังกล่าวนี้ออกมาได้ จะต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรมอันเลิศ และไม่เพียงจะรู้ในธรรมเท่านั้น แต่หากจะต้องเข้าถึงธรรมอันเลิศนั้นด้วย.. ซึ่งบัดนี้ระยะเวลาแห่งการค้นพบการปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงธรรมอันเลิศของท่านจากวันนั้นถึงวันนี้ ได้ล่วงเลยผ่านมาแล้ว ๑๒๖ ปี

กตัญญูกตเวทิตา

จากพลังแห่งศรัทธาอันสูงส่ง

           ด้วยเหตุที่การบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทำให้เกิดปรากฏการณ์อันสำคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย นับตั้งแต่การค้นพบธรรมปฏิบัติที่ตรงต่อพระพุทธธรรมคำสอน อันสามารถนำพาชีวิตผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ให้สามารถพิสูจน์ความจริงแท้แห่งพระพุทธธรรมได้ ทุกกาลสมัยอีกทั้งเป็นการจุดประกายความรุ่งโรจน์ ของพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ที่จะนำธรรมะและคุณวิเศษแห่งพระรัตนตรัยที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการรู้และเห็นนี้ ไปสร้างความสงบสุขให้แก่ผองชนชาวโลก ดังนั้น ด้วยความกตัญญูกตเวทีอันสูงยิ่งต่อหลวงปู่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อ ธัมมชโย) จึงรวบรวมทั้งกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ กำลังหมู่คณะ ตลอดจนศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ให้มาร่วมกันสถาปนาอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวเนื่องด้วย พระเดชพระคุณหลวงปู่ นับตั้งแต่..

           ๑. แผ่นดินบ้านเกิดของหลวงปู่ ณ อำเภอ สองพี่น้อง และสถานที่ที่หลวงปู่บรรพชาอุปสมบท คือ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

           ๒. สถานที่ที่ท่านปฏิบัติธรรมจนเข้าถึง พระธรรมกาย คือ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี

           ๓. สถานที่ที่ท่านเทศนาสั่งสอน และนำการปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรก และมีผู้เข้าถึงพระธรรมกาย ตามท่านได้ คือ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

           ๔. สถานที่ที่ท่านปักหลักทำวิชชาปราบมาร คือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อันเป็นอารามที่หลวงปู่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส

           ๕. สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปทั่วโลก นั่นคือ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
พิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองดำแท้ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พิธีมณีบรมจักรพรรดิเป็นปฐมเริ่มในการก่อสร้าง

อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พิธีตอกเสาเข็มต้นแรก ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 97 พฤศจิกายน ปี2553

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร