วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ลูกทุกรูป คือลมหายใจของพระพุทธศาสนา

พระธรรมเทศนา


ลูกทุกรูป
คือลมหายใจของพระพุทธศาสนา

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)


วันเข้าพรรษา ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

ลูกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลาย

          ลูกพระธรรมทายาทที่รักทุกรูปพึงตั้งใจให้ดี เพราะกว่าจะมีวันนี้สำหรับเรานั้น เราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง และก็วิ่งเข้าวัดมาบวช การทิ้งสิ่งที่คุ้นเคยในทางโลกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่คุ้นเคยในสิ่งเหล่านั้น ต้องมีผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมา กอปรกับบุญเก่าของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้ได้ช่องส่งผล เมื่อสองประสานเกิดขึ้นเราจึงได้ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง และก็วิ่งเข้าวัดมาบวชอย่างนี้

          เรามีวัตถุประสงค์การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ นี่คือวัตถุประสงค์การบวชอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ อย่าให้วันคืนล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจะต้องเตือนตัวเอง สอนตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเลยว่า เรามาบวชเพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้เท่านั้น ไม่ใช่อย่างอื่น ถ้ารองลงมาก็เพื่อสั่งสมบารมี บำเพ็ญเนกขัมมบารมีของเราให้เพิ่มขึ้น มากขึ้น แต่เป้าหมายหลักก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้ง

          เมื่อเราตัดสินใจเป็นนักบวชแล้ว ก็ต้องเป็นนักบวชที่แท้จริง พึงเว้นจากพฤติกรรมแบบคฤหัสถ์ เพราะเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใด ๆ ของสมณะ เราก็ต้อง ทำอาการกิริยานั้น ๆ แต่ก็ไม่ใช่เคร่งเครียด อวดเคร่งให้ใครเขาดูว่าเราเคร่ง แต่เราทำตาม พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางเนติแบบแผนเอาไว้

          เมื่อเราเป็นนักบวชใหม่ สิ่งแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือ รักษาใจให้ใส ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ให้ได้ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถ และค่อย ๆ ศึกษาเรียนรู้จากพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ที่ท่านจะถวายความรู้ด้วยความสุขใจ ด้วยความสบายใจ แม้ว่าบางอย่างเราจะไม่คุ้นเคยต้องฝืนบ้างก็ตาม แต่ถ้าหากลูกมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร หรืออย่างน้อยที่สุด เพื่อสั่งสมเนกขัมมบารมี ต้องการบุญกุศลเพื่อปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเรา บิดา มารดา และบรรพบุรุษของเราแล้วละก็ ต้องเป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย ทำตามได้อย่าง ง่าย ๆ เพราะว่า ที่พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ท่านถวายความรู้ ถวายคำแนะนำนั้น ล้วน เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อให้การบวชในคราวนี้ของลูก ทุก ๆ รูป ได้สมความปรารถนาอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยดี

          เพราะฉะนั้น ลูกพระธรรมทายาทที่รักทุก ๆ รูป ก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองในการมาสั่งสมบารมี ในการจะทำพระนิพพานให้แจ้ง และให้ความสำคัญต่อพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมโดยส่วนตัวมาทำเพื่อเราอย่างนี้
ถ้าเกื้อกูลกันอย่างนี้ได้ พรรษานี้เราก็จะอยู่กันอย่างผาสุก และก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบ สำหรับผู้ที่จะมาบวชในภายหลัง กิตติศัพท์อันดีงามนี้ก็จะขยายไปในหมู่ของบรรพชิต ซึ่งในขณะนี้วัดร้างก็เกิดขึ้นมากมาย วัดใกล้จะร้างก็ทยอยกันเกิดขึ้น เพราะว่าขาดศาสนทายาท มีแต่พระมหาเถรานุเถระ หลวงปู่ หลวงตา รักษาวัดวัดละรูปสองรูปเท่านั้น

          แต่ถ้ากิตติศัพท์อันดีงามของพวกเราขยายไปว่า พวกเราได้ใช้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรม อย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ที่ยังไม่มาบวช ก็อยากบวช ที่บวชแล้วก็อยากจะประพฤติธรรม อยากจะทำตามอย่างเรา และมีเป้าหมาย พระนิพพานเป็นแก่นสารเช่นเดียวกับพวกเรา ไม่ได้มีความรู้สึกว่า หมดยุคหมดสมัยของ การทำพระนิพพานให้แจ้งแล้ว จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่กล้าที่จะกล่าวคำว่า "นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ" ไม่กล้าที่จะตั้งความปรารถนาเป้าหมายจะไปนิพพาน เพราะคิดเอาเองว่าหมดยุคหมดสมัยแล้ว ความคิดนี้แม้อยู่ตามลำพังก็อันตราย ถ้าขยายต่อไปก็ยิ่งอันตรายต่อพระพุทธศาสนา

          เพราะฉะนั้น ลูกทุกรูปมีความสำคัญต่อการกอบกู้พระศาสนา พรรษานี้จึงเป็นพรรษา ที่สำคัญ ถ้าแพ้ชนะกันก็พรรษานี้แหละ ฉะนั้นให้ลูกทุกรูปเอาชีวิตเป็นเดิมพัน มุ่งมั่นตั้งใจให้ดี เอาให้ใจหยุดนิ่งให้ได้ ให้ใจเราบริสุทธิ์ให้ได้ แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตาม แต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโน ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ นึกเมื่อไรเราก็ปลื้ม และจะปลื้มไปทุก อนุวินาที ไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศสมณะตลอดไป หรือบางท่านมีความจำเป็นจะต้องลาสิกขาไป เพื่อจะไปทำหน้าที่กองเสบียงก็ตาม แต่เมื่อนึกถึงการมาบวชอยู่ร่วมกันในพรรษานี้ นึกทีไร ก็ปลื้ม

          ความปลื้มนี้จะขยายจากใจของเราไปสู่คำพูด แล้วก็ไปสู่ผู้ฟัง ใครได้ยินได้ฟังก็เกิดกุศลศรัทธา อยากส่งบุตรหลานมาบวช อยากให้โอกาสตัวเองมาบวช ใครบวชไม่ได้ก็อยากจะ สนับสนุนเป็นกองเสบียง เพราะฉะนั้นลูกทุกรูปก็คงจะเห็นแล้วว่า งานกอบกู้พระศาสนานี้ เป็นไปได้ ไม่ใช่ความเพ้อฝันหรือพูดกันอย่างเลื่อนลอย ฉะนั้นพรรษานี้มีความสำคัญต่อการ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

          วันนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการ และขออำนวยพรให้ลูกทุกรูปจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ ให้อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนาน ๆ ให้ปลอดต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและพรหมจรรย์ ให้เข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชา ธรรมกาย แทงตลอดในวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ จงทุกประการเทอญ
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล