วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 106 สิงหาคม ปี2554

ฉบับที่ 106 สิงหาคม ปี2554
ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร เพราะว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ ......อ่านต่อ
ฤดูเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ได้เกิดปรากฏารณ์ครั้งสำคัญของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาที่จักต้องจารึกเอาไว้ในแผ่นดิน ......อ่านต่อ
ลูกพระธรรมทายาทที่รักทุกรูปพึงตั้งใจให้ดี เพราะกว่าจะมีวันนี้สำหรับเรานั้น เราก็ต้องทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง และก็วิ่งเข้าวัดมาบวช ......อ่านต่อ
นับจากคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ค้นพบทวีปเอริกาเมื่อกว่า ๕๐๐ ปีที่แล้ว อารยธรรมตะวันตกเริ่มแทรกซึม และสรรค์สร้างความเจริญทางวัตถุแม้กระทั่งประเทศเปรู อารยธรรมอินคาที่เคยรุ่งเรื่องในอดีต ......อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ......อ่านต่อ
สิ่งประดิษฐ์และสิ่งอัศจรรย์ของ โลกล้วนเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ไม่เคยยอม พ่ายแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคใด ๆ เพราะ ความทุกข์และความไม่พร้อมเป็นของคู่โลก ......อ่านต่อ
"หมอบอกว่า อีก ๓ เดือนจะตาย ตอนนี้อยู่มาตั้งหลายปีแล้วยังไม่ตาย" แล้วป้าทำอย่างไร "ป้าก็ไม่ได้ทำอะไร มองแต่องค์พระ แล้วก็ สัมมา อะระหัง อย่างเดียว" ......อ่านต่อ
จากธรรมะบรรยายที่ผ่านมาทั้งหมด ท่านผู้อ่านย่อมเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า วัดในสมัย พุทธกาลนั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งประจำแว่นแคว้นและเขตคามต่างๆ ......อ่านต่อ
ฤดูเข้าพรรษามีคุณค่าอย่างไร ต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ......อ่านต่อ
ช่วง ๓ เดือนนี้ มีอะไรที่ควรทำ นอกจาก ลด ละ เลิกอบายมุขตามที่สื่อต่าง ๆ โฆษณาเชิญชวน? ......อ่านต่อ
บ่อคอนกรีตขนาดใหญ่แห่งนี้เคยเป็นสระบัวมาก่อน แต่ร้างราจากการใช้งานมานานหลายปี ขอบบ่อที่สูงไม่ถึงเมตรได้เป็นดั่งกำแพงที่สูงใหญ่แก่ลูกนกยูงทั้งสี่ ที่ต้องบินขึ้นไปให้ได้ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล